รูปภาพสินค้า รหัส9786163143297
9786163143297
หนังสือเล่มนี้เน้นการฝึกทักษะการอ่าน โดยเริ่มจากระดับคำไปจนถึงระดับย่อหน้าเพื่อจับสาระสำคัญ
ผู้เขียนชื่นชีวี เฉลิมภัทรกุล, รศ. (Chuencheewee Chalermpatarakul), ติระพร บุนนาค (Tiraporn Bunnag), พยงค์ศิริ จิตรถเวช, รศ. (Payongsiri Jithavech), พรทิพย์ สุขะกูล, ผศ. (Porntip Sukhakul), พวงเล็ก ศิริทวี, ผศ. (Ponglek Sirithavee), ยุพิน โภคฐิติยุกต์, รศ. (Yupin Pokthitiyuk), สาวิตรี พืชพันธ์, ผศ. (Sawitri Puechpan)

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 120.00 บาท
ราคาสุทธิ 120.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163143297
จำนวน: 136 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 183 x 260 x 7 มม.
น้ำหนัก: 255 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, สนพ. ม. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 9 เดือน 8 ปี 2017
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายเป็นการให้ความรู้และฝึกฝนการอ่านเบื้องต้น เพื่อช่วยให้ผู้ใช้หนังสือสามารถพัฒนาการอ่านอย่างถูกวิธีและสามารถอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อหาของหนังสือเกี่ยวกับทักษะการอ่านโดยเฉพาะ โดยเริ่มจากระดับคำไปจนถึงระดับย่อหน้า คือการเดาความหมายของศัพท์ การอ่านข้อความระดับประโยคและการอ่านข้อความระดับย่อหน้า เพื่อจับสาระสำคัญและแยกรายละเอียด รวมทั้งอ่านเพื่อความเข้าใจในวิธีการเขียนสื่อความหมายในรูปแบบของการแสดงโดยนัย การใช้ภาพพจน์ การเสนอข้อเท็จจริง และการเสนอข้อคิดเห็น อธิบายเนื้อหาอย่างเป็นระบบ พร้อมตัวอย่างและแบบทดสอบเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ
:: สารบัญ
Lesson 1 Word Skills
Lesson 2 Sentence Reading
Lesson 3 Paragraph Reading