รูปภาพสินค้า รหัส9786163143280
9786163143280
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาครบถ้วนที่สำคัญตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ครอบครัว ซึ่งนอกจากจะมีประโยชน์ต่อนักศึกษาในการใช้ประกอบการศึกษาวิชากฎหมายลักษณะครอบครัวแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อนักวิชาการ ฯลฯ
ผู้เขียนไพโรจน์ กัมพูสิริ, ศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 490.00 บาท
ราคาสุทธิ 490.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163143280
จำนวน: 556 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 186 x 260 x 26 มม.
น้ำหนัก: 970 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, สนพ. ม. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 9 เดือน 8 ปี 2017
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาครบถ้วนที่สำคัญตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ครอบครัว ในเล่มได้อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เรียบเรียงไวเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย นอกจากจะมีประโยชน์ต่อนักศึกษาในการใช้ประกอบการศึกษาวิชาชีพกฎหมายลักษณะครอบครัวแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อนักวิชาการ ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายและผู้อ่านที่สนใจทุกท่าน เนื่องจากมีเนื้อหาครอบคลุมในระดับค่อนข้างลุ่มลึก
:: สารบัญ
ความเบื้องต้น
- กฎหมายลักษณะครอบครัว : กฎหมายส่วนตัว
- กฎหมายลักษณะครอบครัว : กฎหมายพิเศษ

บทที่ 1 การหมั้น
บทที่ 2 เงื่อนไขแห่งการสมรส
บทที่ 3 ความเป็นโมฆะของการสมรส
บทที่ 4 เพิกถอนการสมรส
บทที่ 5 การสมรสในพฤติการณ์พิเศษ
บทที่ 6 การสมรสในต่างประเทศของตนที่มีสัญชาติไทย
บทที่ 7 การหย่าขาดจากการสมรส
บทที่ 8 ทรัพย์สินระหว่างสามีและภรรยา
บทที่ 9 หนี้สินของสามีภริยา
บทที่ 10 การแยกสินสมรส
ฯลฯ