รูปภาพสินค้า รหัส9786163142986
9786163142986
นำเสนอสาระสำคัญที่ซับซ้อน ให้เป็นงานวิเคราะห์รูปแบบที่มีความชัดเจนและลุ่มลึก ให้ผู้อ่านได้เปิดมุมมองเรื่องราวเกี่ยวกับเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมไทยที่ตอบโจทย์ของสังคมไทย
ผู้เขียนวิมลสิทธิ์ หรยางกูร, วีระ อินพันทัง, สันติรักษ์ ประเสริฐสุข, อภินันท์ พงศ์เมธากุล, รุ่งรัตน์ เต็งเก้าประเสริฐ, บุษกร เสรฐวรกิจ, วิญญู อาจรักษา

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 850.00 บาท
ราคาสุทธิ 850.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163142986
จำนวน: 192 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 280 x 280 x 14 มม.
น้ำหนัก: 980 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, สนพ. ม. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ "เปิดมิติเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่" เป็นหนังสือเป็นผลงานของคณะผู้เขียนนักวิชาการ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาไทยที่ยังคงอยู่ โดยมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพบริบททางสังคมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นับเป็นความพยายามของคณะผู้เขียนที่สามารถถ่ายทอดเชิงบูรณาการหลากมิติ นำเสนอสาระสำคัญที่ซับซ้อน ให้เป็นงานวิเคราะห์รูปแบบที่มีความชัดเจนและลุ่มลึก ให้ผู้อ่านได้เปิดมุมมองเรื่องราวเกี่ยวกับเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมไทยที่ตอบโจทย์ของสังคมไทย อีกทั้งประเด็นและข้อวิพากษ์ต่างๆ ที่ปรากฏในเล่มนี้ ก็เป็นประโยชน์ทางวิชาการให้มีการขยายความกันต่อไป เป็นหนังสือที่อ่านเข้าใจง่ายทั้งสำหรับสถาปนิก ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานของรัฐ ที่ต่างกำลังถามหาเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่
:: สารบัญ
บทที่ 1 พื้นฐานเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมไทย
บทที่ 2 การก่อรูปทางสถาปัตยกรรมไทย
บทที่ 3 การจัดองค์ประกอบ รูปทรง และสัดส่วนทางสถาปัตยกรรม
บทที่ 4 ส่วนประกอบและส่วนประณีตสถาปัตยกรรม
บทที่ 5 สถาปัตยกรรมเขียวและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บทที่ 6 สถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ภายใต้โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์
:: คำนิยม
เป็นหนังสือที่สานต่อแนวความคิดเกี่ยวกับเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่า สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมโดยตรง ไม่เพียงแต่สถาปนิก แต่ประชาชนคนทั่วไปย่อมได้ประโยชน์และความรู้จากงานเขียนนี้ด้วย ซึ่งจะมีส่วนทำให้ประเทศไทยของเราได้รู้จักใช้ "ของดี" ที่เรามีอยู่แล้วไปใช้ในงานสถาปัตยกรรมต่อไป
-- ชวน หลีกภัย --

คิดว่า หนังสือ "เปิดมิติเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่" ได้เปิดมุมมองหลากหลายในการสร้างสรรค์เอกลักษณ์ไทยที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเข้าใจลักษณะไทยในมุมกว้าง สำหรับสถาปนิกและคนทั่วไป เป็นพื้นฐานที่สนับสนุนให้มีการสร้างสรรค์เอกลักษณ์ไทยในงานสถาปัตยกรรมร่วมสมัยได้หลากหลายแนวทาง จากการระดมแนวความคิดสร้างสรรค์ดังที่ได้เสนอในหนังสือเล่มนี้
-- สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา --