รูปภาพสินค้า รหัส9786163142443
9786163142443
เขียนขึ้นจากประสบการณ์กว่า 20 ปี จากการสอนและการวิจัยด้านธุรกิจระหว่างประเทศของรองศาสตราจารย์ ดร.ภวิดา ปานะนนท์ ด้วยการสอดแทรกบริบทและมุมมองจากประเทศไทยผ่านตัวอย่างและกรณีศึกษา
ผู้เขียนภวิดา ปานะนนท์, ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 340.00 บาท
ราคาสุทธิ 340.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163142443
จำนวน: 368 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 262 x 18 มม.
น้ำหนัก: 660 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, สนพ. ม. 
เดือนปีที่พิมพ์: 8 / 2559
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ "ธุรกิจระหว่างประเทศ : บริบทของประเทศไทย" เขียนขึ้นจากประสบการณ์กว่า 20 ปี จากการสอนและการวิจัยด้านธุรกิจระหว่างประเทศของรองศาสตราจารย์ ดร.ภวิดา ปานะนนท์ ด้วยการสอดแทรกบริบทและมุมมองจากประเทศไทยผ่านตัวอย่างและกรณีศึกษา ตลอดจนการนำแนวคิดทฤษฎีต่างๆ รวมถึงการเชื่อมโยงประเด็นทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับนิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้ประกอบการ ผู้วางนโยบายเศรษฐกิจ และผู้สนใจทั่วไปในเรื่องธุรกิจระหว่างประเทศ
:: สารบัญ
- บทที่ 1 บทนำ

ส่วนที่ 1 สภาพแวดล้อมทั่วไปและสถานการณ์โลกาภิวัฒน์
- บทที่ 2 ธุรกิจระหว่างประเทศและโลกาภิวัฒน์
- บทที่ 3 ความเป็นมาและวิวัฒนาการของธุรกิจระหว่างประเทศ
- บทที่ 4 โลกาภิวัฒน์ของตลาด
- บทที่ 5 โลกาภิวัฒน์ของการผลิต

ส่วนที่ 2 กฎเกณฑ์และผู้เล่นที่สำคัญ
- บทที่ 6 ระเบียบเศรษฐกิจโลก
- บทที่ 7 การบูรณาการ่ทางเศรษฐกิจ
- บทที่ 8 บริษัทข้ามชาติและการลงทุนในต่างประเทศ

ส่วนที่ 3 แนวคิดทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
- บทที่ 9 ทฤษฎีด้านการค้าระหว่างประเทศ
- บทที่ 10 ทฤษฎีด้านการค้าระหว่างประเทศยุคหลังคลาสสิก และทฤษฎีด้านความสามารถในการแข่งขัน
- บทที่ 11 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบริษัทข้ามชาติ

ส่วนที่ 4 ประเด็นปัจจุบันทางธุรกิจระหว่างประเทศ
- บทที่ 12 ตลาดเกิดใหม่และบริษัทข้ามชาติจากตลาดเกิดใหม่
- บทที่ 13 บริษัทข้ามชาติจากประเทศไทย
- บทที่ 14 บริษัทไทยและประเทศไทยในบริบทของโลกาภิวัฒน์
- บทที่ 15 สรุป