รูปภาพสินค้า รหัส9786163142078
9786163142078
ถ่ายทอดเรื่องราวของการละครตะวันตกตั้งแต่สมัยกรีก สมัยโรมัน สมัยกลาง จนถึงสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาแบบบูรณาการ
ผู้เขียนกุลวดี มกราภิรมณ์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 520.00 บาท
ราคาสุทธิ 520.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163142078
จำนวน: 532 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 184 x 260 x 33 มม.
น้ำหนัก: 1035 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, สนพ. ม. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 2 เดือน 12 ปี 2015
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเรื่องนี้ถ่ายทอดเรื่องราวของการละครตะวันตกตั้งแต่สมัยกรีก สมัยโรมัน สมัยกลาง จนถึงสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาแบบบูรณาการ กล่าวคือ มิได้กล่าวถึงแต่เพียงเรื่องราวของการละครแต่ละสมัยเท่านั้น แต่ยังได้ให้ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ การเมือง สังคม และศาสนา ตลอดจนแนวคิดสำคัญๆ ที่หล่อหลอมให้บทละครแต่ละสมัยมีรูปแบบ เนื้อหา และบรรยากาศที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกัน นอกจากนี้ ผู้เขียนยังได้ค้นคว้าหาภาพที่เกี่ยวข้องกับการละครมาวิเคราะห์และจัดทำเป็นภาพประกอบ เพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพและซึมซับบรรยากาศของยุคสมัย ตลอดจนแง่มุมต่างๆ ของการละครได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งได้จัดทำหมวดอภิธานศัพท์ไว้ท้ายเล่ม เพื่อช่วยให้ผู้อ่านทำความเข้าใจและค้นหาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการละครได้อย่างรวดเร็ว
:: สารบัญ
บทที่ 1 ละครกรีก
- ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ การเมือง สังคม และศาสนา
- ไดโอนีซัสเทพแห่งการละครและความอุดมสมบูรณ์
- ละครและนักเขียนบทละครกรีก
ฯลฯ

2 ละครโรมัน
- ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ การเมือง สังคม และศาสนา
- ละครและนักเขียนบทละครโรมัน
- นักแสดง เสื้อผ้า และหน้ากาก
ฯลฯ

3 ละครสมัยกลาง
- ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ การเมือง สังคม และศาสนา
- ต้นกำเนิดละครสมัยกลาง
- นักแสดงและเสื้อผ้า
ฯลฯ

4 ละครอังกฤษสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยา
- ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ การเมือง สังคม และศาสนา
- ละครและนักเขียนบทละครอังกฤษสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา
- นักแสดงและเสื้อผ้า
ฯลฯ
:: ข้อมูลพิเศษ
สำหรับภาพปก เป็นภาพเขียนเด็กกลุ่มหนึ่งขณะแสดงละครซ้อนละคร เรื่อง The Murder of Gonzago ซึ่งอยู่ในฉาก 2 องก์ 3 ของบทละครเรื่อง Hamlet ภาพนี้แม้จะเป็นภาพที่ชาลส์ ฮันต์ (Charles Hunt) เขียนใน ค.ศ. 1863 แต่ก็ยังสะท้อนให้เห็นภาพการแสดงของคณะละครเด็ก ซึ่งได้รับความนิยมที่อังกฤษในคริสต์ศตวรรษที่ 16 ได้เป็นอย่างดี