รูปภาพสินค้า รหัส9786163141767
9786163141767
หนังสือเล่มนี้เป็นผลมาจากการค้นคว้าและไตร่ตรองทางวิชาการ และมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการเมืองภาคประชาชนเป็นสำคัญ
ผู้เขียนไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, ศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 500.00 บาท
ราคาสุทธิ 500.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163141767
จำนวน: 584 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 240 x 28 มม.
น้ำหนัก: 886 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, สนพ. ม. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 2 เดือน 5 ปี ----
:: เนื้อหาโดยสังเขป
งานวิจัยนี้ต้องการชี้ชวนให้วิชารัฐศาสตร์หันมาสนใจและให้ความสำคัญกับการศึกษาเรื่องของสุนทรียศาสตร์กับการเมืองเพิ่มมากขึ้น เพราะอาจเป็นมรรควิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เราเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในสังคมไทยที่ผ่านมาตั้งแต่ พ.ศ. 2544 และที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ในอดีตที่ผ่านมาวิชารัฐศาสตร์ให้ความสนใจและให้ความสำคัญกับเรื่องของศีลธรรมและจริยธรรมอย่างมากจนมองข้ามเรื่องของสุนทรียศาสตร์ ทั้งๆ ที่ในความจริงแล้ว ทั้งศีลธรรมและจริยธรรมต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของสุนทรียศาสตร์ ในความหมายที่เป็นกลไกในการแบ่งแยกการรับรู้ของคนในสังคม ว่าอะไรคือสิ่งที่ยอมรับได้ ทำได้ พูดได้ หรือมองเห็นได้ หลากหลายเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้จะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้กับคุณได้เป็นอย่างดี
:: สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ฌาคส์ ร็องซีแยร์กับความคิดเรื่องสุนทรียศาสตร์และการเมือง
บทที่ 3 พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
บทที่ 4 สุนทรียศาสตร์กับการเมืองของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
บทที่ 5 ระบอบทักษิณ: การเมืองของสุนทรียศาสตร์ภาคประชาชน
บทที่ 6 รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 กับการแบ่งแยกการรับรู้ทางการเมืองของประชาชน
บทที่ 7 การเลือกตั้งกับการแบ่งแยกการรับรู้ทางการเมืองของประชาชน
บทที่ 8 บทสรุป