รูปภาพสินค้า รหัส9786163141385
9786163141385
ตำราประมวลความรู้พื้นฐานทางการแพทย์ในสาขาต่างๆ รวมทั้งการประยุกต์ใช้และแบบทดสอบ
ผู้เขียนอมรณัฏฐ์ ทับเปีย, อุรารัตน์ แน่นหนา, ขจร ลักษณ์ชยปกรณ์, ณัฏฐกัญญา สุวรรณลิขิต, ตรีทิพย์ รัตนวรชัย , นุชนาฏ เสือเล็ก

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 590.00 บาท
ราคาสุทธิ 590.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163141385
จำนวน: 564 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 183 x 259 x 25 มม.
น้ำหนัก: 960 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, สนพ. ม. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 2 เดือน 11 ปี ----
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"อวัยวะในช่องท้องและอุ้งเชิงกราน : พื้นฐานทางการแพทย์" เล่มนี้ ได้รวบรวมพื้นฐานทางการแพทย์ในสาขาวิชาต่างๆ ทั้งมหกายวิภาค จุลกายวิภาค คัพภวิทยา ชีวเคมี เภสัชวิทยาและสอดแทรกความรู้บางส่วนทางสรีรวิทยา จุลชีววิทยา พยาธิวิทยา พยาธิสรีรวิทยาและการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ของอวัยวะในช่องท้องและอุ้งเชิงกราน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอวัยวะในช่องท้องและอุ้งเชิงกราน ยาที่ใช้ในระบบย่อยอาหาร ยาขับปัสสาวะและการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านเห็นประโยชน์ที่ต้องนำความรู้พื้นฐานเหล่านี้ไปใช้ในชั้นคลินิกและศึกษาในชั้นคลินิกได้ดียิ่งขึ้น
:: สารบัญ
บทที่ 1 บทนำอวัยวะในช่องท้องและอุ้งเชิงกราน
บทที่ 2 หลอดอาหาร
บทที่ 3 กระเพาะอาหาร
บทที่ 4 ลำไส้เล็ก
บทที่ 5 ลำไส้ใหญ่
บทที่ 6 อวัยวะที่ช่วยย่อยอาหาร
บทที่ 7 ระบบขับถ่ายปัสสาวะ
บทที่ 8 ระบบสืบพันธุ์
บทที่ 9 ตับและทางเดินน้ำดีเชิงชีวเคมี
บทที่ 10 ยาที่ใช้ในระบบย่อยอาหาร