รูปภาพสินค้า รหัส9786163141033
9786163141033
หนังสือเล่มนี้อธิบายเกี่ยวกับการสอนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 3 ส่วน (5 บท)
ผู้เขียนสมเกียรติ เชวงกิจวณิช, รศ.ดร. , สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข, รศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 220.00 บาท
ราคาสุทธิ 220.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163141033
จำนวน: 128 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 184 x 260 x 7 มม.
น้ำหนัก: 240 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, สนพ. ม. 
เดือนปีที่พิมพ์: 8 / 2557
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้อธิบายเกี่ยวกับการสอนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นโดยแบ่งเนื้อหาเป็น 3 ส่วน (5บท) บทที่1 และบที่ 2 เป็นการอธิบายภาพรวมเกี่ยวกับความสำคัญของไวยากรณ์ ว่าเหตุใดจึงจำเป็นต้องเรียนไวยากรณ์ รวมทั้งภาพรวมเกี่ยวกับการสอนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ โดยเฉพาะผู้เรียนชาวไทย ว่ามีหลักคิด รวมทั้งข้อควรระวังอย่างไร บทที่ 3 และบทที่ 4 เป็นการอธิบายเกี่ยวกับการจัดการการสอน โดยได้แนะนำวิธีการสอนไวยากรณ์ภาษาต่างประเทศซึ่งเป็นที่นิยมทั่วไป วิธีการฝึกใช้ไวยากรณ์ รวมทั้งการแก้ไขข้อผิดของผู้เรียนที่พบในระหว่างการฝึก ส่วนบทที่ 5 อธิบายเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนต่อไปในอนาคต โดยจะกล่าวถึงความสำคัญ ขั้นตอนการวิจัย และยกตัวอย่างการวิจัย เป็นต้น เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น ตลอดจนใช้สำหรับการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวเองได้เป็นอย่างดี
:: สารบัญ
- ไวยากรณ์คืออะไร -ความสำคัญและความจำเป็นของการเรียนไวยากรณ์-
- การสอนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นแก่ผู้เรียนชาวไทย
- แนวคิดเกี่ยวกับวิธีการสอนไวยากรณ์
- การฝึกไวยากรณ์
- การวิจัยเพื่อการเรียนการสอน