รูปภาพสินค้า รหัส9786163141019
9786163141019
หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย สามารถเข้าใจโครงสร้างภาษาญี่ปุ่นได้อย่างเป็นระบบ และสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ผู้เขียนสุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข, รศ.ดร., พัชราพร แก้วกฤษฎางค์, ผศ.ดร., สมเกียรติ เชวงกิจวณิช, รศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 200.00 บาท
ราคาสุทธิ 200.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163141019
จำนวน: 186 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 259 x 9 มม.
น้ำหนัก: 345 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, สนพ. ม. 
เดือนปีที่พิมพ์: 6 / 2553
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 2 เดือน 8 ปี 2014
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย สามารถเข้าใจโครงสร้างภาษาญี่ปุ่นได้อย่างเป็นระบบ และสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เนื้อหาประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 อธิบายเกี่ยวกับคำในภาษาญี่ปุ่น ส่วนที่ 2 อธิบายเกี่ยวกับประโยคความเดียว และ ส่วนที่ 3 อธิบายเกี่ยวกับประโยคความซ้อน นำเสนออย่างกระชับ เข้าใจง่าย เป็นประโยชน์สำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น และผู้สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยได้เป็นอย่างดี
:: สารบัญ
ส่วนที่ 1 คำในภาษาญี่ปุ่น
ส่วนที่ 2 ประโยคความเดียว
ส่วนที่ 3 ประโยคความซ้อน