รูปภาพสินค้า รหัส9786163140975
9786163140975
หนังสือเล่มนี้ใช้เป็นหนังสือประกอบการบรรยายวิชาการเขียนระดับย่อหน้า ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้เขียนชื่นชีวี เฉลิมภัทรกุล, รศ. (Chuencheewee Chalermpatarakul)

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 230.00 บาท
ราคาสุทธิ 230.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163140975
จำนวน: 182 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 10 มม.
น้ำหนัก: 350 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, สนพ. ม. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 3 เดือน 8 ปี 2014
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นสอนการเขียนภาษาอังกฤษระดับย่อหน้า โดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบเน้นกระบวนการ ผู้เรียนจะได้รับการฝีกขั้นตอนในการเขียนทีละขั้นตอนอย่างมีระบบ เพื่อให้สามารถเขียนย่อหน้าที่มีการเรียบเรียงที่ดีและมีประสิทธิภาพได้

เนื้อหามี 6 บท ซึ่งครอบคลุมการเขียนประเภทเล่าเรื่อง การบรรยายความ และการอธิบายความ การนำเสนอบทเรียนเน้นกระบวนการในการเขียน ได้แก่ การรวมรวมความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียน การนำความคิดมาเรียบเรียงอย่างเป็นระบบและจัดลำดับให้สมเหตุสมผล การฝึกการใช้คำหรือวลีที่ใช้เชื่อมโยงความคิดให้มีความต่อเนื่องกัน การเขียนประโยคหลัก และประโยคสรุป การแก้ไขและตรวจทานงาน ในแต่ละบทมีการสอนประเด็นทางภาษาและไวยากรณ์ โดยเน้นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเขียนในบทนั้น รวมทั้งท้ายเล่มมีภาคผนวกพร้อมแบบฝึกหีด เพื่อทบทวนประเด็นทางภาษาและไวยากรณ์เพิ่มเติมอีกด้วย
:: สารบัญ
Chapter 1 Memories
Chapter 2 People Around Us
Chapter 3 A Special Place
Chapter 4 Celebrations
Chapter 5 Leisure Time
Chapter 6 Education & Student Life