รูปภาพสินค้า รหัส9786163140951
9786163140951
ถ้าปราศจากซึ่งทัศนะที่วิพากษ์ว่าด้วยสิ่งที่เรียกว่าความรู้ รวมตลอดถึงทฤษฎีและวิธีการหาความรู้แล้ว เราก็ไม่สามารถเห็นถึงโฉมหน้าที่สลับซับซ้อน และแยบยลของสิ่งที่เรียกว่า "อำนาจ" ได้เลย
ผู้เขียนไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, ศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 360.00 บาท
ราคาสุทธิ 360.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163140951
จำนวน: 500 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 146 x 215 x 22 มม.
น้ำหนัก: 570 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, สนพ. ม. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 4 เดือน 7 ปี 2014
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"รัฐศาสตร์แนววิพากษ์" เป็นการแสดงทัศนะว่าด้วยความฉ้อฉลของความรู้ ซึ่งอาจารย์ไชยรัตน์ อิงแนวคิดของฟูโกต์ ที่บอกว่าความรู้ไม่ใช่เรื่องของสัจจะ หรือความเป็นกลางทางวิชาการแบบที่นักวิทยาศาสตร์ชอบอ้างกัน แต่เป็นเพียงองค์ประกอบของวาทกรรม ซึ่งเต็มไปด้วยอคติและผลประโยชน์ของผู้สร้าง เผยให้เห็นถึงโฉมหน้าที่สลับซับซ้อนและแยบยลของสิ่งที่เรียกว่า "อำนาจ" และ "ความรู้" อันเป็นสิ่งซึ่งไม่สามารถแยกจากกันได้ เป็นหนังสือที่รวมบทความวิชาการ ที่แม้เนื้อหาสาระจะมีความแตกต่างหลากหลาย แต่ภายใต้ความแตกต่างหลากหลายนี้ กลับมีลักษณะร่วมกันที่สำคัญ ซึ่งสามารถช่วยให้คุณเข้าใจเรื่องราวรอบตัวได้เป็นอย่างดี
:: สารบัญ
ส่วนที่ 1 ทฤษฎี/วิธีการหาความรู้
บทที่ 1 ความไร้น้ำยาของวิชารัฐศาสตร์
บทที่ 2 เปรียบเทียบวิธีการหาความรู้ของสำนักประจักษ์นิยม แนววิเคราะห์ภาษา และสำนักปรากฏการณ์วิทยา
บทที่ 3 วาทกรรมกับการพัฒนา
บทที่ 4 บทวิจารณ์หนังสือของ Harold Garfinkel, "Passing and the managed achievement of sex status in an 'intersexed' person," in Studies in Ethnomethodology. New Jersey : Prentice Hall, 1967, 116-185.

ส่วนที่ 2 รัฐศาสตร์
บทที่ 5 การเมืองแบบใหม่ ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม รูปแบบใหม่และวาทกรรมการพัฒนาชุดใหม่
บทที่ 6 การเมืองกับการศึกษาการพัฒนา
บทที่ 7 เศรษฐศาสตร์การเมืองคืออะไร?
บทที่ 8 การเดินทางครั้งใหม่ของนักรัฐศาสตร์ไทย : ศาสตราจารย์ ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช กับการศึกษารัฐและสังคมไทย

ส่วนที่ 3 การบริหารรัฐกิจ
บทที่ 9 คำประกาศแห่งเมืองแบล็กส์เบอร์ก : ความเคลื่อนไหวในแวดวงการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์อเมริกัน
บทที่ 10 การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ : บทเรียนจากอดีตและทิศทางในอนาคต
บทที่ 11 ทฤษฎีองค์การกับพฤติกรรมของ "นักเปิดโปง"
บทที่ 12 การบริหารจัดการในโลกยุคหลังสงครามเย็น