รูปภาพสินค้า รหัส9786163140920
9786163140920
หนังสือเล่มนี้จะพาท่านเข้าไปใกล้กับเรื่องราวของสวัสดิการสังคมโดยไม่รู้ตัว เพราะทุกก้าวของชีวิตมีเรื่องราวของการจัดสวัสดิการสังคมอยู่ แล้วท่านจะรู้ว่า ท่านก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้
ผู้เขียนระพีพรรณ คำหอม, รศ.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 350.00 บาท
ราคาสุทธิ 350.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163140920
จำนวน: 376 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 183 x 260 x 17 มม.
น้ำหนัก: 660 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, สนพ. ม. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 4 เดือน 7 ปี 2014
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"สวัสดิการสังคมกับสังคมไทย" เล่มนี้ ใช้ในการเรียนการสอนวิชาแนวคิดและทฤษฎีปฏิบัติงานสวัสดิการสังคม ของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม ระดับปริญญาตรีและผู้สนใจทั่วไป โดยจะพาคุณไปทำความรู้จักกับเรื่องราวของสวัสดิการสังคม ตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นของแนวคิด ทฤษฎี การจัดสวัสดิการสังคมของต่างประเทศและประเทศไทย ตลอดจนข้อท้าทายต่อการเปลี่ยนสวัสดิการสังคมไทย โดยสอดแทรกกรณีศึกษา และผลงานวิจัยที่ได้ศึกษา มาใช้เป็นตัวอย่างประกอบการอธิบาย เพื่อเพิ่มเติมความเข้าใจต่อเนื้อหาสาระในแต่ละบท
:: สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม
บทที่ 2 สำนักคิดที่มีอิทธิพลต่อการจัดสวัสดิการสังคม
บทที่ 3 รัฐสวัสดิการกับการจัดสวัสดิการสังคม
บทที่ 4 แนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการสังคม
บทที่ 5 พันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการสังคมไทย
บทที่ 6 การจัดสวัสดิการสังคมของต่างประเทศ
บทที่ 7 การจัดสวัสดิการของสังคมของประเทศไทย
บทที่ 8 การจัดสวัสดิการสังคมสำหรับกลุ่มเป้าหมาย
บทที่ 9 ข้อท้าทายต่อการเปลี่ยนสวัสดิการสังคมไทย