รูปภาพสินค้า รหัส9786163140678
9786163140678
อธิบายถึงลักษณะทั่วไปของพินัยกรรม หลักเกณฑ์ทางกฎหมายในการทำพินัยกรรมแบบต่างๆ รวมทั้งความสามารถและความสำคัญของบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำพินัยกรรม
ผู้เขียนไพโรจน์ กัมพูสิริ, ศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 170.00 บาท
ราคาสุทธิ 170.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163140678
จำนวน: 158 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 120 x 185 x 7 มม.
น้ำหนัก: 145 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, สนพ. ม. 
เดือนปีที่พิมพ์: 1 / 2557
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"พินัยกรรม" เป็นเอกสารแสดงเจตนาที่แท้จริงของเจ้ามรดก มีสาระสำคัญคือ ต้องทำให้ถูกต้องตามแบบ หนังสือเล่มนี้ได้มุ่งอธิบายถึงลักษณะทั่วไปของพินัยกรรม หลักเกณฑ์ทางกฎหมายในการทำพินัยกรรมแบบต่างๆ รวมทั้งความสามารถและความสำคัญของบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำพินัยกรรม จัดรวบรวมไว้เป็นคู่มือฉบับกะทัดรัด เหมาะสำหรับนักศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย และประชาชนผู้สนใจทุกท่าน
:: สารบัญ
บทที่ 1 ลักษณะทั่วไปของพินัยกรรม
บทที่ 2 ความสามารถในการทำพิันัยกรรมและความสามารถของผู้รับพินัยกรรม
บทที่ 3 ประเภทของผู้รับพินัยกรรม
บทที่ 4 แบบของพินัยกรรม
บทที่ 5 พยานในพินัยกรรม
บทส่งท้่าย