รูปภาพสินค้า รหัส9786163140616
9786163140616
มีจุดมุ่งหมายในการนำเสนอคำอธิบายในแนวคิดมโนทัศน์หลักๆ อย่างกะทัดรัด เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นความสนใจและให้ความเข้าใจในลักษณะพื้นฐานกว้างๆ แก่นักศึกษาและผู้สนใจในประเด็นและหัวข้อนั้นๆ ได้
ผู้เขียนธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, ศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 180.00 บาท
ราคาสุทธิ 180.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163140616
จำนวน: 218 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 120 x 185 x 10 มม.
น้ำหนัก: 185 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, สนพ. ม. 
เดือนปีที่พิมพ์: 11 / 2556
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้ได้หยิบยกคำว่า "สิทธิและเสรีภาพในประวัติศาสตร์การเืมืองไทย" ซึ่งเป็นการขยายคำศัพท์คำว่าสิทธิและเสรีภาพ ผ่านมุมมองของนักประวัติศาสตร์ ที่พิจารณาจากประวติศาสตร์การเมืองไทย สิทธิและเสรีภาพเป็นคำที่การกล่าวถึงมาโดยตลอดช่วงเวลากว่าครึ่งทศวรรษที่ผ่านมา และการเน้นข้อมูลเรื่องสิทธิและเสรีภาพย้อนไปยังประวัติศาสตร์ เป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นภาพชัดเจนของการเมืองไทยอย่างแท้จริง!
:: สารบัญ
1. ปัญหาและข้อคิดในการศึกษาประวัติศาสตร์ความคิดทางการเมือง
2. ความหมายของเสรีภาพในบริบททางการเมือง
3. ความคิดว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพในประวัติศาสตร์สังคมไทยสยาม
4. การเคลื่อนไหวในความคิดเรื่องสิทธิ
5. แนวความคิดเรื่องสิทธิของนักคิดไทยกระแสหลัก
6. ความคิดสมัยใหม่ของสิทธิและเสรีภาพ
7. กำเนิดคำ "เสรีภาพ"
8. กำเนิด "ไทย" ไม่ใช่ "ทาส"
9. สิทธิเสรีภาพในระยะเปลี่ยนผ่าน
10. สิทธิและเสรีภาพของประชาชน
11. จากสิทธิและเสรีภาพถึงสิทธิมนุษยชนไทยในสถานการณ์สากล
12. สรุป