รูปภาพสินค้า รหัส9786163140609
9786163140609
นับเป็นเอกสารวิชาการภาษาไทยที่เขียนถึงความสัมพันธ์ไทยกับรัสเซียที่ทันสมัยมากที่สุด
ผู้เขียนจุลชีพ ชินวรรโณ, ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 160.00 บาท
ราคาสุทธิ 160.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163140609
จำนวน: 144 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 120 x 185 x 8 มม.
น้ำหนัก: 130 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, สนพ. ม. 
เดือนปีที่พิมพ์: 11 / 2556
:: เนื้อหาโดยสังเขป
เอกสารนี้เป็นเอกสารวิชาการภาษาไทย ขียนถึงความสัมพันธ์ไทยกับรัสเซียทีทันสมัยมากที่สุด นอกจากเป็นประโยชน์ทางวิชาการแก่นักศึกษาด้านความสัมพัน์ระหว่างประเทศ และทางด้านรัสเซียศึกษาแล้ว ยังเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจจะติดต่อสัมพันธ์กับรัสเซียอีกด้วย
:: สารบัญ
- การทูตการเมืองระหว่างสยามกับจักรวรรดิรัสเซียในอดีต : ภูมิหลัง
- การเมืองการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหภาพโซเวียต (ค.ศ. 1941-1991)
- การเมืองและการทูตระหว่างประเทศไทยกับสหพันธรัฐรัสเซีย (ค.ศ. 1992-2013)
- ความสัมพันธ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมระหว่างไทยและรัสเซียในศตวรรษที่ 21
- แนวโน้มในอนาคต
- รายนามเอกอัครราชทูตสหภาพโซเวียต/สหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย
- รายนามเอกอัครราชทูตสยาม/ราชอาณาจักรไทย ณ กรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก/ณ กรุงมอสโก