รูปภาพสินค้า รหัส9786163140036
9786163140036
มีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการฝึกการแสดงให้มีศิลปะและประสิทธิภาพ ซึ่งอาจทำให้นักแสดงไทยมีความโดดเด่นเทียบเท่าต่างประเทศ
ผู้เขียนมัทนี รัตนิน, ศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 190.00 บาท
ราคาสุทธิ 190.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163140036
จำนวน: 132 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 184 x 260 x 7 มม.
น้ำหนัก: 250 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, สนพ. ม. 
เดือนปีที่พิมพ์: 9 / 2555
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "ศิลปะการแสดงละคอน (Acting) : หลักเบื้องต้นและการฝึกซ้อม" เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับศิลปะการแสดง การฝึกซ้อม การฝึกร่างกาย การใช้จินตนาการ การเคลื่อนไหว ความหมายแฝงพฤติกรรม การวิเคราะห์อารมณ์ การแสดงออก ลีลา จังหวะ รวมถึงเทคนิคการแสดงบนเวทีต่างๆ ทั้งการเคลื่อนไหวบนเวที การแสดงกิริยาท่าทาง กิจกรรม วิธีการฝึกการแสดง ประเภทของการแสดง ข้อบกพร่องในการแสดง และการวิจารณ์การแสดง ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาอ่านง่าย ช่วยให้เข้าใจศิลปะการแสดงได้ดียิ่งขึ้น
:: สารบัญ
ภาคที่ 1 ศิลปะการแสดงละคอน: หลักเบื้องต้นและการฝึกซ้อม
- บทนำ
- สิ่งที่นักแสดงจะต้องฝึก
- การอ่านวิเคราะห์และตีความบทละคอน
- การวิเคราะห์องค์ประกอบของละคอน
- รูปแบบของละคอน
ฯลฯ

ภาคที่ 2 เทคนิคการแสดงบนเวที
- ลักษณะเวที
- พื้นที่แสดงบนเวที
- การเคลื่อนไหวบนเวที
- การกำหนดตำแหน่ง แนวการเคลื่อนไหวบนเวที และรูปแบบของการเคลื่อนไหวเพื่อสร้างองค์ประกอบศิลป์ของการแสดงบนเวที
- การแสดงกิริยาท่าทาง
ฯลฯ