รูปภาพสินค้า รหัส9786162793837
9786162793837
รวบรวมแนวคิด ขั้นตอน ทักษะพื้นฐาน เครื่องมือและเกมง่ายๆ สำหรับการจัดกระบวนการกลุ่มในแบบที่คุณทำเองก็ได้ ง่ายจัง
ผู้เขียนดวงหทัย บูรณเจริญกิจ, อธิษฐาน์ คงทรัพย์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 160.00 บาท
ราคาสุทธิ 160.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786162793837
จำนวน: 174 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 146 x 210 x 8 มม.
น้ำหนัก: 260 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
เดือนปีที่พิมพ์: 9 / 2556
:: เนื้อหาโดยสังเขป
เมื่อผู้คนมีความคิดเห็นแตกต่างกัน ต้องมาร่วมพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจและหาทางออกให้กับปัญหาและความขัดแย้ง หนึ่งในเครื่องมือที่จะช่วยสร้างการรับฟังที่ดีซึ่งกันและกัน สร้างความไว้วางใจของกลุ่ม และสร้างความเข้าใจระหว่างกันและกันได้ ก็คือเครื่องมือการทำกระบวนการกลุ่มที่เหมาะสม ซึ่งจะทำให้เกิดการสื่อสารที่ชัดเจน การรับฟังที่ดี การแยกแยะประเด็นที่สำคัญ เกื้อกูลให้เกิดความทนกันได้ และบรรลุงานที่กลุ่มมุ่งหมาย หนังสือเล่มนี้แนะนำการใช้กระบวนการกลุ่มที่จะช่วยเปิดช่องทางการสื่อสารท่ามกลางความคิดความเชื่อที่แตกต่าง ที่ทุกกลุ่มและองค์กรสามารถนำไปปรับใช้ได้
:: สารบัญ
บทที่ 1 กระบวนการกลุ่ม : แนวคิดและองค์ประกอบ
- กระบวนการกลุ่ม
- ความแตกต่างระหว่างโครงสร้าง กระบวนการและเนื้อหา
- กระบวนกร

บทที่ 2 ขั้นตอนการจัดกระบวนการกลุ่ม
- ขั้นเตรียมการ
- ขั้นออกแบบ
- ขั้นดำเนินการ
- ขั้นค้นพบการเรียนรู้ใหม่ๆ และสรุปบทเรียน

บทที่ 3 ทักษะการจัดกระบวนการกลุ่ม
- ภาษาและการสื่อสาร
- การเขียนฟลิปชาร์ต
- การแทรกแซงพฤติกรรมที่ไม่เกื้อกูลต่อกลุ่ม
- การจัดการกับสถานการณ์ความขัดแย้ง

บทที่ 4 เครื่องมือ กิจกรรมและเกม
- เครื่องมือสำหรับการเริ่มต้น
- เครื่องมือสำหรับการระดมความคิดและเก็บเกี่ยวข้อมูล
- เครื่องมือที่ใช้ในการคัดกรองประเด็นและการตัดสินใจ
- เครื่องมือสำหรับการประเมิน
- เกมสำหรับการทำกระบวนการกลุ่ม