รูปภาพสินค้า รหัส9786162048128
9786162048128
เรียนรู้ภาษาโปรแกรมยอดนิยมที่มาแรงที่สุดในปัจจุบัน ทำงานกับฐานข้อมูลทั้ง SQL Server และ MongoDB สร้าง Web API ด้วย FastAPI และ Docker ใช้งานร่วมกับ Numpy, Pandas, Matplotlib
ผู้เขียนศุภชัย สมพานิช

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 295.00 บาท
ราคาสุทธิ 295.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786162048128
จำนวน: 320 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 230 x 20 มม.
น้ำหนัก: 410 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: โปรวิชั่น, บจก. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
คู่มือเขียนโปรแกรมด้วย Python เล่มนี้ เป็นเนื้อหาการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอนในเบื้องต้น ถือเป็นอีกหนึ่งภาษาที่เราสามารถใช้เป็นภาษาแรกของการเริ่มต้นเขียนโปรแกรม เพราะว่าภาษาไพธอนถือเป็นภาษาที่มีไวยากรณ์ไม่ซับซ้อนทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้และทำความเข้าใจไม่ยากจนเกินไป ในหนังสือมีเนื้อหาเกี่ยวกับการแนะนำการใช้งาน PyScript เป็นพื้นที่แห่งใหม่ของภาษาไพธอนที่เราสามารถนำภาษาไพธอนไปใช้งานในหน้าเว็บเพจได้โดยตรงเหมือนกับภาษา JavaScript เนื้อหาภาคสุดท้ายเป็นเนื้อหาการสร้าง Web API ด้วย FastAPI แบบพื้นฐานและแบบคอนเทนเนอร์ด้วย Docker ถือเป็นรูปแบบการทำงานที่ได้รับความนิยมในยุคปัจจุบัน
:: สารบัญ
บทที่ 1 ก้าวแรกสู่โลกของภาษาไพธอน (Python)
บทที่ 2 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน
บทที่ 3 การตรวจสอบเงื่อนไขและคำสั่งวนลูป
บทที่ 4 ฟังก์ชัน(Function)
บทที่ 5 โครงสร้างข้อมูล
บทที่ 6 การดักจับข้อผิดพลาด (Exception)
บทที่ 7 ข้อความ (str)
บทที่ 8 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming – OOP)
บทที่ 9 ทำงานกับคลาส dataclass
บทที่ 10 การใช้งาน Lambda
บทที่ 11 โครงสร้างข้อมูล แบบ numpy
บทที่ 12 โครงสร้างข้อมูลแบบ Pandas
บทที่ 13 ทำงานกับไฟล์ข้อความ
บทที่ 14 การทำงาน CRUD กับฐานข้อมูล SQLite
บทที่ 15 พื้นฐานการใช้งานฐานข้อมูล MongoDB
บทที่ 16 การจัดการข้อมูล CRUD กับฐานข้อมูล MongoDB ด้วยไพธอน
บทที่ 17 การดาวน์โหลดและติดตั้งฐานข้อมูล SQL Server
บทที่ 18 การทำงานฐานข้อมูล SQL Server ด้วย SSMS
บทที่ 19 การจัดการข้อมูลในฐานข้อมูล SQL Server ด้วยไพธอน
บทที่ 20 Visualization ด้วย matplotlib
บทที่ 21 การสร้างส่วนแสดงผลด้วย Tkinter
บทที่ 22 การใช้งานไพธอนในหน้าเว็บเพจด้วย PyScript
บทที่ 23 พื้นฐานการสร้าง Web API ด้วย FastAPI
บทที่ 24 การสร้าง Web API ด้วย FastAPI ร่วมกับฐานข้อมูล MongoDB
บทที่ 25 การสร้าง Web API ด้วย FastAPI แบบคอนเทนเนอร์ด้วย Docker