รูปภาพสินค้า รหัส9786162048111
9786162048111
พัฒนา Web App ด้วย Blazor ร่วมกับภาษา C# ครอบคลุมทั้ง Blazor WebAssembly App/Blazor Web Assembly App+ASP.NET Core WebAPI/Blazor Server App พัฒนาแอพพลิเคชั่นแบบ Container ด้วย Docker บน .NET Platform
ผู้เขียนศุภชัย สมพานิช

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 385.00 บาท
ราคาสุทธิ 385.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786162048111
จำนวน: 368 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 230 x 22 มม.
น้ำหนัก: 465 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: โปรวิชั่น, บจก. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"คู่มือพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นแบบ WebAssembly ด้วย Blazor บน .NET 6/.NET 7" เล่มนี้ สามารถเรียนรู้การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นสมัยใหม่ด้วย Blazor ร่วมกับภาษา C# มีเนื้อหาครบทั้ง 3 แบบคือ Blazor WebAssembly App, Blazor Web Assembly App + ASP.NET Core WebAPI และ Blazor Server App

สร้าง Web API แบบ API Controller และ Minimal APIs ของ .NET6/NET 7 จัดการฐานข้อมูล SQL Server ด้วย SQL Server Management Studio (SSMS) และ Azure Data Studio (ADS) การพัฒนาแอพพลิเคชั่นแบบ container ด้วย Docker บน .NET Platform ผ่านทาง Windows Subsystem for Linux (WSL) การใช้งาน Blazor Server App ร่วมกับ Docker อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย พร้อมตัวอย่างการใช้งานที่หลากหลาย
:: สารบัญ
Chapter 01 เตรียมความพร้อมก่อนพัฒนา Web Apps แบบ WebAssembly
Chapter 02 พื้นฐานการสร้างส่วนแสดงผลด้วย Blazor WebAssembly App
Chapter 03 พื้นฐานการตกแต่งส่วนแสดงผลด้วย CSS
Chapter 04 การสร้างส่วนแสดงผลรองรับหน้าจอทุกขนาดด้วย Bootstrap
Chapter 05 พื้นฐานการใช้งาน Blazor Component
Chapter 06 แบบฟอร์ม (Form)
Chapter 07 การใช้งาน JavaScript ใน Blazor (JS Interop)
Chapter 08 การประยุกต์ใช้งาน Blazor Component ที่น่าสนใจ
Chapter 09 Blazor WebAssembly App กับ ASP.NET Core Web API
Chapter 10 การดาวน์โหลดและติดตั้งฐานข้อมูล SQL Server
ฯลฯ