รูปภาพสินค้า รหัส9786162047404
9786162047404
IOT เบื้องต้น, เตรียมอุปกรณ์ และโปรแกรมให้พร้อม, การทดสอบ และอัพโหลดโปรแกรม, ขาอินพุต/เอาต์พุต GPIO, การเชื่อมต่อ ADC, Pulse Width Modulation (PWM), การรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ ฯลฯ
ผู้เขียนภาสกร พาเจริญ

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 275.00 บาท
ราคาสุทธิ 275.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786162047404
จำนวน: 272 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 230 x 14 มม.
น้ำหนัก: 405 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: โปรวิชั่น, บจก. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"พัฒนา IOT บนแพลตฟอร์ม Arduino ด้วย NodeMCU" เล่มนี้ เนื้อหามุ่งเน้นไปที่การทำความเข้าใจและวิเคราะห์ IOT หรือ Internet of Things แบบเป็นขั้นเป็นตอน อย่างกระชับ พร้อมภาพตัวอย่างประกอบ ช่วยให้เข้าใจง่าย ตลอดจนลงมือปฏิบัติไปพร้อมกับ Workshop ต่างๆ ซึ่งจะเป็นตัวช่วยในการปูพื้นฐาน และเป็นตัวจุดประกายให้กับผู้ที่กำลังสนใจการพัฒนาอุปกรณ์สำหรับงานด้าน IoT ได้เข้าใจและสามารถนำไปต่อยอดหรือประยุกต์กับงานต่างๆ ได้
:: สารบัญ
01 IOT เบื้องต้น
02 เตรียมอุปกรณ์ และโปรแกรมให้พร้อม
03 การทดสอบ และอัพโหลดโปรแกรม
04 ขาอินพุต/เอาต์พุต GPIO
05 การเชื่อมต่อ ADC
06 Pulse Width Modulation (PWM)
07 การรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ
08 การแสดงผลบนอุปกรณ์ 7 Segment และ 8X8 LED Matrix
09 เซ็นเซอร์ และการใช้งาน
10 การสั่งการ และควบคุม อุปกรณ์ Actuators
11 เชื่อมต่อ และควบคุมอุปกรณ์ IOT ผ่านอินเตอร์เน็ตด้วย Mobile Apps & Blynk Server
:: ข้อมูลพิเศษ
- ดาวน์โหลด code ตัวอย่าง ได้ที่ provision.co.th/arduino