รูปภาพสินค้า รหัส9786161200152
9786161200152
นำเสนอความรู้สำคัญและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับไบโอดีเซล
ผู้เขียนพิศมัย เจนวนิชปัญจกุล, ลลิตา อัตนโถ, ยุทธนา ฐานมงคล, อมรรัตน์ สื่อมโนธรรม

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 300.00 บาท
ราคาสุทธิ 300.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786161200152
จำนวน: 162 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 193 x 267 x 14 มม.
น้ำหนัก: 750 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี 
ชนิดปก: ปกแข็ง 
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.), สถาบัน 
เดือนปีที่พิมพ์: 9 / 2549
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 2 เดือน 9 ปี 2009
:: เนื้อหาโดยสังเขป
นำเสนอความรู้สำคัญและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับไบโอดีเซล โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย นโยบายด้านพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทยและต่างประเทศ พร้อมทั้งพาคุณไปรู้จักกับไบโอดีเซลอย่างลึกซึ้ง ตั้งแต่ความหมายของไบโอดีเซล วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตไบโอดีเซล มาตรฐานเชื้อเพลิงไบโอดีเซล ตลอดจนเสนอแนะข้อควรคำนึงสำหรับผู้เริ่มต้นเข้ามาในวงการไบโอดีเซล โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น พร้อมมีภาพประกอบ ตาราง แผนภูมิ และตัวอย่างที่ชัดเจน เข้าใจง่าย ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาอ้างอิง ตลอดจนเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานสำหรับผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับไบโอดีเซลได้เป็นอย่างดี
:: สารบัญ
1. บทนำ
2. ไบโอดีเซลคืออะไร
3. วัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล
4. คุณสมบัติของน้ำมันพืช น้ำมันดีเซล และไบโอดีเซล
5. เทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซล
6. การผลิตไบโอดีเซลในประเทศต่างๆ
7. การใช้ไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์และรถยนต์
8. ข้อควรคำนึงสำหรับผู้ผลิตไบโอดีเซล
:: คำนิยม
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้เริ่มได้นำเนินการใช้น้ำมันพืชและไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ดีเซลมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2524 และทำการพัฒนาเทคโนโลยีไบโอดีเซลอย่างต่อเนื่องอีกครั้ง เมื่อราคาน้ำมันทะยานสูงขึ้นเป็นลำดับ เมื่อปี พ.ศ. 2543 ไบโอดีเซล เป็นเชื้อเพลิงที่ได้จากการแปรรูปจากพืชผลทางการเกษตรที่เหมาะกับเป็นเชื้อเพลิงของประเทศเกษตรกรรมเช่นประเทศไทย การรวบรวมและจัดทำเป็นหนังสือถึงเรื่องราวของไบโอดีเซล ซึ่งจัดพิมพ์เป็นครั้งที่ 2 นี้ จะเป็นประโยชน์ทั้งกับนักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป

--ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช--
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี