รูปภาพสินค้า รหัส9786160851379
9786160851379
เรียนรู้โครงสร้างและการเขียนโค้ด VBA จากเริ่มต้นจนถึงขั้นใช้งานได้ เข้าถึงและจัดการข้อมูลในชีตด้วยเครื่องมือของ Excel และโค้ด VBA ครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญทั้งหมดพร้อมตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน
ผู้เขียนบัญชา ปะสีละเตสัง

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 295.00 บาท
ราคาสุทธิ 295.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160851379
จำนวน: 392 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 240 x 20 มม.
น้ำหนัก: 600 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
แม้โปรแกรม Excel จะมีเครื่องมืออย่างครบถ้วนอยู่แล้ว แต่หากเราต้องการลักษณะเฉพาะที่แตกต่างออกไป เช่น การแสดงผลหรือคำนวณตามเงื่อนไข ก็อาจต้องใช้วิธีการเขียนโค้ดเพื่อกำหนดการทำงานเอาเอง โดยใช้ภาษา VBA ซึ่งเรียนรู้ได้ไม่ยาก เพราะมีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน แม้ไม่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาก่อนก็สามารถเรียนรู้ได้ในระยะเวลาอันสั้น และนำไปใช้ในการพัฒนาเป็นระบบงานบน Excel ได้ทันที หรือจะประยุกต์ใช้งานในลักษณะอื่นๆ อีกหลายรูปแบบ นอกจากนี้ยังสามารถนำแนวคิดหลักการต่างๆ จากการศึกษา VBA ไปเป็นพื้นฐานสำหรับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นได้อีก โดยในหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมพื้นฐานที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับเขียนโค้ด VBA บน Excel ไว้อย่างครบถ้วน ซึ่งผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบงานบน Exce ได้ตามต้องการ
:: สารบัญ
บทที่ 1 เริ่มต้นใช้ VBA บนไมโครซอฟท์เอ็กเซล (Microsoft Excel)
บทที่ 2 ข้อมูล ตัวแปร และเครื่องหมาย
บทที่ 3 เงื่อนไขและการวนลูป
บทที่ 4 อาร์เรย์ ซับรูทีน และฟังก์ชัน
บทที่ 5 ฟังก์ชันสตริง ตัวเลข และวันเวลา
บทที่ 6 การเลือกเซลล์และจัดการข้อมูล
บทที่ 7 การจัดรูปแบบเซลล์
บทที่ 8 สูตรเเละฟังก์ชันของโปรแกรม Excel
บทที่ 9 มาโครและอีเวนต์
บทที 10 ฟอร์มและคอนโทรล (1)
บทที่ 11 ฟอร์มและคอนโทรล (2)
บทที่ 12 การใช้คอนโทรลร่วมกับชีต
บทที่ 13 การใช้งานเกี่ยวกับข้อมูล
บทที่ 14 PivotTable และ PivotChart