รูปภาพสินค้า รหัส9786160848843
9786160848843
คู่มือสำหรับทางรอดและทางรุ่งของผู้ประกอบการ
ผู้เขียนฉันทพัทธ์ ปัญจมานนท์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 285.00 บาท
ราคาสุทธิ 285.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160848843
จำนวน: 360 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 20 มม.
น้ำหนัก: 410 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
สินค้าไทยใหญ่ในระดับโลกได้ไม่ยาก หากสามารถล่วงรู้ถึงความต้องการของผู้ซื้อจากทั่วโลก และสามารถผลิตหรือปรับสินค้าของไทยให้ตรงกับความต้องการได้ โดยเฉพาะในเวลาทองอย่างในขณะนี้ ซึ่งสถานการณ์ต่างๆ ได้ปรับเปลื่ยนพฤติกรรมและความคิด หล่อหลอมจนเป็นมุมมองที่คล้าย ๆ กันของผู้ซื้อทั่วโลก

สิ่งที่คุณจะได้รับจากการอ่านหนังสือเล่มนี้
- ทราบถึงความเป็นมาของรูปแบบการค้าโลกว่าอะไรที่ "Out" ไปแล้ว และ "In" อยู่ในขณะนี้
- มองเห็นอีกมุมหนึ่งของโลกปัจจุบัน และฉายภาพให้ดูโลกอนาคตที่จะเกิดขึ้นจริง
- เข้าใจความนึกคิดของผู้ซื้อจากตลาดโลกแบบเจาะลึกว่า การเลือกซื้อสินค้านั้นไม่ใช่แค่เรื่องคุณภาพกับราคาอีกต่อไป
- ได้รับข้อมูลแบบฟันธงว่าสินค้าประเภทใดที่เป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดโลกนับจากนี้ไปถึงอนาคต
- ได้รับคำแนะนำว่าจะต้องปรับตัวหรือเริ่มผลิตสินค้าอย่างไร
- ได้เห็นและทราบช่องทางการขาย พร้อมด้วยเทคนิคและสูตรสำเร็จในการทำการตลาด เพื่อให้ตอบโจทย์รูปแบบการค้าสมัยใหม่ และอื่น ๆ อีกมากมาย

โดยทั้งหมดนี้เพื่อโอกาสของสินค้าไทยในการขยายตลาดขนาด 70 ล้านค้นในประเทศไทย ไปสู่ตลาดโลกที่มีขนาด 7,000 ล้านคน
:: สารบัญ
อดีต ปัจจุบัน อนาคต
- อดีต : สินค้านำ ลูกค้านำ และประตูการค้าแบบเปิด ๆ ปิด ๆ
- ปัจจุบัน : ปัญหา วิกฤติ และโอกาส
- อนาคต : ปี พ.ศ. 2593

มองผ่านความคิดจิตสำนึกและโครงสร้างของผู้ซื้อในตลาดโลก
- สิ่งแวดล้อม : ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ ถ้าไม่อยากเป็นธุรกิจตกขบวน
- จริยธรรมกับการค้า : เกี่ยวข้องกันหรือไม่
- ผู้สูงอายุล้มโลก : จะมองว่าเป็นวิกฤติหรือโอกาสอยู่ที่มุมมองของคุณ

เทรนด์สินค้ามาแรงในปัจจุบันและอนาคต
- เทรนด์สินค้ามาแรงกลุ่มที่ 1 : อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
- สินค้าเพื่อสุขภาพที่ดี อาหารเสริม สมุนไพรไทยไปไกลได้แน่นอน
- เทรนด์สินค้ามาแรงในปัจจุบันกลุ่มที่ 2 : สินค้าเพื่อความเป็นอยู่ภายในบ้านที่ดีขึ้น

การปรับตัวเพื่อเพิ่มโอกาสในการค้าขาย
- ปรับสินค้าตามความต้องการของตลาด ถ้าตัวสินค้าตรงกับที่ตลาดอยากได้ การขายก็ไม่ใช่เรื่องยาก
- การค้าออนไลน์ ช่องทางที่ใช่ในปัจจุบันและสู่อนาคต
- ปัจจัยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำการตลาดสร้างคุณค่าของแบรนด์ไม่พอโลกต้องรู้ด้วย