รูปภาพสินค้า รหัส9786160847679
9786160847679
ความหมายและมิติของคุณภาพ การควบคุมและการปรับปรุงคุณภาพ เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 อย่าง แผนภูมิควบคุมสำหรับข้อมูลแบบหน่วยวัดและหน่วยนับ การวิเคราะห์สมรรถภาพกระบวนการผลิตและเครื่องจักร
ผู้เขียนศุภชัย นาทะพันธ์, รศ.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 350.00 บาท
ราคาสุทธิ 350.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160847679
จำนวน: 396 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 256 x 18 มม.
น้ำหนัก: 690 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 2 / 2566
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ในปัจจุบันงานควบคุมและงานการปรับปรุงทางคุณภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า จะต้องอาศัยวิธีการประยุกต์สถิติเพื่อการตัดสินใจต่อปัญหา ไม่ว่าจะเป็นงานทางธุรกิจหรืองานทางอุตสาหกรรม หนังสือเล่มนี้ ให้แนวคิดพื้นฐานทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ โดยอาศัยหลักการประยุกต์สถิติต่อการจัดการคุณภาพ เนื้อหากล่าวถึง ความหมายและมิติของคุณภาพ การควบคุมและการปรับปรุงคุณภาพ เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 อย่าง แผนภูมิควบคุมสำหรับข้อมูลแบบหน่วยวัดและหน่วยนับ การวิเคราะห์สมรรถภาพกระบวนการผลิตและเครื่องจักร การชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ TQM และซิกซ์ซิกม่าเบื้องต้น ความน่าเชื่อถือ และการจัดการคุณภาพเบื้องต้น
:: สารบัญ
บทที่ 1 บทนำสู่คุณภาพ
บทที่ 2 พื้นฐานของสถิติ
บทที่ 3 เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 อย่าง
บทที่ 4 แผนภูมิควบคุมสำหรับข้อมูลแบบหน่วยวัด
บทที่ 5 แผนภูมิควบคุมสำหรับข้อมูลแบบหน่วยนับ
บทที่ 6 การวิเคราะห์สมรรถภาพกระบวนการและเครื่องจักร
บทที่ 7 การชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ
บทที่ 8 ความน่าเชื่อถือ
บทที่ 9 การจัดการคุณภาพ