รูปภาพสินค้า รหัส9786160846900
9786160846900
เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกทุกประเภท และผู้สนใจทั่วไป
ผู้เขียนฐายิกา กสิวิทย์อำนวย

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 250.00 บาท
ราคาสุทธิ 250.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160846900
จำนวน: 208 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 256 x 9 มม.
น้ำหนัก: 385 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 11 / 2565
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ "การบริหารธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Retail Management)" เล่มนี้ เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกทุกประเภท เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย 12 บท ได้แก่ บทนำเข้าสู่โลกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ส่วนประสมการค้าปลีกสมัยใหม่ การบริหารผลิตภัณฑ์และกลุ่มผลิตภัณฑ์ การบริหารการจัดซื้อในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ความหมายและประโยชน์ในการกระจายสินค้า ความหมายและประโยชน์ของคลังสินค้า การบริการลูกค้าในธุรกิจค้าปลีก เทคโนโลยีที่ใช้ในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ การบริหารบุคลากรในธุรกิจค้าปลีก ช่องทางการจำหน่ายของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ จริยธรรมของผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีก และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าปลีก ในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย พร้อมบทสรุปท้ายบทเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ
:: สารบัญ
บทที่ 1 บทนำเข้าสู่โลกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
บทที่ 2 ส่วนประสมการค้าปลีกสมัยใหม่
บทที่ 3 การบริหารผลิตภัณฑ์และกลุ่มผลิตภัณฑ์
บทที่ 4 การบริหารการจัดซื้อในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
บทที่ 5 ระบบการกระจายสินค้าในธุรกิจค้าปลีก
บทที่ 6 การบริหารคลังสินค้าในธุรกิจค้าปลีก
บทที่ 7 การบริการลูกค้าในธุรกิจค้าปลีก
บทที่ 8 เทคโนโลยีที่ใช้ในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
บทที่ 9 การบริหารบุคลากรในธุรกิจค้าปลีก
บทที่ 10 ช่องทางการจำหน่ายของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
บทที่ 11 จริยธรรมของผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีก
บทที่ 12 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าปลีก