รูปภาพสินค้า รหัส9786160846085
9786160846085
หนังสือปูความรู้พื้นฐานด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดมายาวนานกว่า 10 ปี ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม
ผู้เขียนโอภาส เอี่ยมสิริวงศ์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 330.00 บาท
ราคาสุทธิ 330.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160846085
จำนวน: 540 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 190 x 240 x 60 มม.
น้ำหนัก: 925 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
โลกของเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารเเลดูยิ่งใหญ่มาก การเจริญเติบโตของเทคโนโลยีเครือข่าย ได้สะท้อนถึงความเจริญทางระบบเศรษฐกิจและการเปิดโลกทัศน์ของผู้คนในยุคนี้ เข้าสู่สังคมใหม่ที่มีระบบการสื่อสารครอบคลุมไปในทุกพื้นที่ โดยยืนยันได้จากการปรากฏตัวของเครือข่ายสังคม (Social Networking) ที่ถูกใช้งานเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี อีกทั้งอุปกรณ์สื่อสาร หรือแม้กระทั่งอุปกรณ์ไฟฟ้าบางชนิดยังถูกสร้างขึ้นมาพร้อมเทคโนโลยีเครือข่าย เพื่อให้เราสามารถควบคุมอุปกรณ์เหล่านั้นได้จากระบบสื่อสารระยะไกล ในด้านการศึกษาความรู้ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะนักศึกษาในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เเละเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น จัดเป็นสิ่งสำคัญต่อวิชาชีพเลยทีเดียว เนื่องจากตลาดแรงงานในยุคปัจจุบันล้วนต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเครือข่าย

หนังสือเล่มนี้ ได้รับการปรับปรุงให้มีความทันสมัย ด้านเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์เเละระบบการสื่อสารข้อมูล ผ่านถ้อยคำที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย มีรูปภาพประกอบคำอธิบายเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับคณาจารย์ในการนำไปใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนสำหรับนิสิตนักศึกษา รวมถึงผู้สนใจที่ต้องการศึกษาหาความรู้ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง
:: สารบัญ
บทที่ 1 พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
บทที่ 2 แบบจำลองเครือข่าย
บทที่ 3 รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย และเทคโนโลยีเครือข่าย
บทที่ 4 พื้นฐานข้อมูลเเละสัญญาณ
บทที่ 5 การส่งผ่านข้อมูลดิจิทัลและการอินเตอร์เฟซ
บทที่ 6 สื่อกลางส่งข้อมูลและการมัลติเฟล็กซ์
บทที่ 7 การตรวจจับข้อผิดพลาด การควบคุมการไหลของข้อมูล และการควบคุมข้อผิดพลาด
บทที่ 8 เครือข่ายท้องถิ่นแบบใช้สาย : อีเทอร์เน็ต
บทที่ 9 เครือข่ายท้องถิ่นแบบไร้สาย
บทที่ 10 TCP/IP และอินเทอร์เน็ต
บทที่ 11 โพรโทคอลชั้นสื่อสารทรานสปอร์ตและแอปพลิเคชัน
บทที่ 12 ความปลอดภัยบนเครือข่ายและวิทยาการรหัสลับ
เฉลยคำถามท้ายบท
ดัชนี
บรรณานุกรม