รูปภาพสินค้า รหัส9786160846078
9786160846078
เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรหรือช่างเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต
ผู้เขียนณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ, รศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 450.00 บาท
ราคาสุทธิ 450.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160846078
จำนวน: 588 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 255 x 25 มม.
น้ำหนัก: 810 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
กระบวนการผลิต เป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับเลือกใช้กระบวนการขึ้นรูปและผลิตชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับที่ได้ทำการออกแบบโดยวิศวกรรมหรือช่างเทคนิค หนังสือเล่มนี้ได้ทำการเรียบเรียงเนื้อหาตั้งแต่โครงสร้างของวัสดุที่มีความสัมพันธ์กับการขึ้นรูป ไปจนถึงกระบวนการผลิตพื้นฐานที่มีใช้อยู่ในอุตสาหกรรม ตลอดจนกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถทำความเข้าใจในเนื้อหาได้มากยิ่งขึ้น ผู้เขียนได้อธิบายรายละเอียดพร้อมตัวอย่างในการวิเคราะในส่วนที่จำเป็น อีกทั้งอธิบายศัพท์เฉพาะทางกระบวนการผลิตไว้มากที่สุด ตลอดจนได้สอดแทรกแบบฝึกหัดไว้ในทุกๆ บท เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่มากยิ่งขึ้น
:: สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 โครงสร้างและสมบัติของวัสดุ
บทที่ 3 โครงสร้างของโลหะและการอบชุบความร้อน
บทที่ 4 การหล่อโลหะ
บทที่ 5 การขึ้นรูปโลหะก้อน
บทที่ 6 การขึ้นรูปโลหะแผ่น
บทที่ 7 การผลิตโลหะผง เซรามิก แก้ว และวัสดุกึ่งตัวนำ
บทที่ 8 การขึ้นรูปพลาสติกวัสดุผสม และการสร้างชิ้นงานต้นแบบรวดเร็ว
บทที่ 9 พื้นฐานการกัดแต่งและเครื่องมือตัด
บทที่ 10 การกัดแต่งแบบธรรมดา
บทที่ 11 การกัดแต่งขั้นสูง
บทที่ 12 กระบวนการต่อ
บทที่ 13 การปรับปรุงและเคลือบผิววัสดุ
บทที่ 14 การวัดและการตรวจสอบ
บทที่ 15 ระบบอัตโนมัติและการผลิตที่ประสานด้วยคอมพิวเตอร์
บทที่ 16 การออกแบบผลิตภัณฑ์และการเลือกกระบวนการผลิต