รูปภาพสินค้า รหัส9786160846061
9786160846061
เหมาะสำหรับ วิชาชีพบังคับทางวิศวกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้ปฏิบัติงานติดตั้งไฟฟ้าและผู้สนใจ เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย 2564
ผู้เขียนธนบูรณ์ ศศิภานุเดช, รศ.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 550.00 บาท
ราคาสุทธิ 550.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160846061
จำนวน: 696 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 256 x 65 มม.
น้ำหนัก: 1055 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
การออกแบบระบบไฟฟ้าให้ได้ดีนั้น มีปัจจัยที่จำเป็นต้องคำนึงคือ ระบบมีความปลอดภัย ระบบมีความน่าเชื่อถือได้ดี ระบบง่ายต่อการใช้งาน ระบบมีความสม่ำเสมอของแรงดัน ระบบง่ายต่อการบำรุงรักษา ระบบมีความคล่องตัวต่อการเพิ่มโหลดในอนาคต และระบบมีราคาพอสมควร

โดยปัจจัยสิ่งต่างๆ ที่ดีดังกล่าวข้างต้นสามารถอ่านได้จากหนังสือ "การออกแบบระบบไฟฟ้า" เล่มนี้ ซึ่งเป็นฉบับปรับปรุงใหม่และมีเนื้อหาเป็นปัจจุบัน โดยผู้เขียนได้เลือกใช้มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยที่ปรับปรุงใหม่ เพื่อให้สอดรับกับมาตรฐานสายไฟฟ้าใหม่ เนื้อหาในเล่มนี้อ่านเข้าใจง่าย มีรูปประกอบอย่างสมบูรณ์ เหมาะสมที่จะใช้เป็นตำราเรียนและนำไปใช้เป็นหนังสือประกอบในการปฏิบัติงานจริง ทั้งนี้ ยังเหมาะที่จะเป็นคู่มือสำหรับนำไปใช้งานเมื่อออกภาคสนามงานการติดตั้งทางไฟฟ้า
:: สารบัญ
บทที่ 1 การวางแผนสำหรับระบบไฟฟ้า
บทที่ 2 ระบบการบริการไฟฟ้า
บทที่ 3 สายป้อน และวงจรย่อย
บทที่ 4 การต่อลงดิน
บทที่ 5 การออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับบ้านพักอาศัย
บทที่ 6 การออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารพาณิชย์
บทที่ 7 อาคารชุด อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ
บทที่ 8 การติดตั้งระบบไฟฟ้าสระว่ายน้ำ อ่างน้ำแร่ อ่านน้ำร้อน
บทที่ 9 สายสำหรับวงจรมอเตอร์
บทที่ 10 เครื่องเชื่อมไฟฟ้า
บทที่ 11 การออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับโรงแรมอุตสาหกรรม
บทที่ 12 การออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับภัตตาคาร
บทที่ 13 การปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์
ภาคผนวก
บรรณานุกรม