รูปภาพสินค้า รหัส9786160846030
9786160846030
เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนคณะนิเทศศาสตร์
ผู้เขียนทัพพ์เทพ ภาปราชญ์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 250.00 บาท
ราคาสุทธิ 250.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160846030
จำนวน: 144 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 240 x 6 มม.
น้ำหนัก: 185 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ "สื่อดิจิทัลกับเทคโนโลยีสารสนเทศ" เล่มนี้ ประกอบด้วย โลกของเทคโนโลยี โลกของการสื่อสาร โลกของข้อมูล และผลกระทบของการสื่อดิจิทัล เป็นต้น เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในรายวิชาหลักสื่อใหม่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายวิชาสารสนเทศกับสื่อใหม่ รายวิชาการผลิตสื่อใหม่ และความรู้ทั่วไปทางด้านสื่อสารมวลชนและสื่อใหม่คณะนิเทศศาสตร์ ตลอดจนรายวิชาสื่อใหม่ศึกษา และรายวิชาสื่อกับสังคม คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
:: สารบัญ
บทนำ
บทที่ 1 โลกของเทคโนโลยี
บทที่ 2 โลกของการสื่อสาร
บทที่ 3 โลกของข้อมูล
บทที่ 4 ผลกระทบของสื่อดิจิทัลที่มีต่อมิติกาลเวลาและความเป็นมนุษย์
บทที่ 5 ธุรกิจโทรทัศน์และการจัดการเนื้อหาหลังยุคดิจิทัลดิสรัปชัน
บทที่ 6 อุตสาหกรรมและธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ในสถานการณ์ปัจจุบัน
บทที่ 7 เกม สื่อดิจิทัล และการสื่อสาร
บทที่ 8 สื่อดิจิทัลและงานศิลปะ
บทที่ 9 กฎหมาย การจัดการทางธุรกิจ และลิขสิทธิ์ดนตรีในยุคดิจิทัล
บรรณานุกรม