รูปภาพสินค้า รหัส9786160845910
9786160845910
เรียนถ่ายภาพด้วย หลักการมองเห็น 4 อย่างใน 1 ภาพ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นถ่ายภาพ พัฒนาสู่มืออาชีพ
ผู้เขียนอำนวยพร บุญจำรัส

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 385.00 บาท
ราคาสุทธิ 385.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160845910
จำนวน: 312 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 220 x 37 มม.
น้ำหนัก: 635 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้ ถ่ายทอดเคล็ดลับความสำเร็จในการถ่ายภาพที่สมบูรณ์แบบด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายและนำไปปฏิบัติได้จริง โดยใช้หลักการถ่ายภาพ ''การมองเห็น 4 อย่างใน 1 ภาพ'' ซึ่งหลักการนี้เกิดขึ้นจากการสั่งสมประสบการณ์กว่า 30 ปี ที่ผู้เขียนคลุกคลีกับการถ่ายภาพมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นความชอบส่วนตัวในการถ่ายภาพ เป็นผู้ผลิตสื่อรายการท่องเที่ยว เป็นอาจารย์พิเศษ รวมทั้งการเปิดโรงเรียนสอนถ่ายภาพ สำหรับผู้ที่เริ่มต้นถ่ายภาพหรือกำลังพัฒนาการถ่ายภาพไปสู่การเป็นมืออาชีพ หากได้เรียนรู้ตามหลักการนี้เเล้วนำไปปฏิบัติจริง ก็จะทำให้ประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก
:: สารบัญ
บทนำ หลักการความสำเร็จในการถ่ายภาพ ''การมองเห็น 4 อย่างใน 1 ภาพ''
- เห็นความคิด "คิดก่อนถ่ายภาพ" (Visualisation)
- เห็นแสง (Light and Photography)
- เห็นองค์ประกอบภาพ (Composition)
ฯลฯ

บทที่ 1 เห็นอุปกรณ์ (Equipment)
- เทคนิคการใช้รูรับแสง (Aperture) และความเร็วชัตเตอร์ (Shutter Speed)
- เทคนิคการใช้เลนส์
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเลนส์

บทที่ 2 เห็นแสง (Light and Photography)
- 1. ช่วงเวลาของแสง (Natural Light)
- 2. ทิศทางของแสง (Light Direction)
- 3. การบันทึกแสง (Light Collection)

บทที่ 3 เห็นองค์ประกอบ (Composition)
- 1. องค์ประกอบศิลป์ (Element of Art)
- 2. การจัดวางภาพ (Frame)

บทที่ 4 เห็นความคิด คิดก่อนถ่าย (Visualisation)
- 1. มองภาพ ผ่านความคิด
- 2. แนวทางการสร้างความคิดก่อนถ่าย
- 3. การสร้างสรรค์เสริมความคิดก่อนถ่าย