รูปภาพสินค้า รหัส9786160845873
9786160845873
เหมาะสำหรับนักศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ และบุคคลทั่วไปที่สนใจประกอบธุรกิจส่วนตัว
ผู้เขียนวาทิต อินทุลักษณ์, ผศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 380.00 บาท
ราคาสุทธิ 380.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160845873
จำนวน: 344 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 240 x 15 มม.
น้ำหนัก: 415 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ตำรา "การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ" เล่มนี้ มีเนื้อหาประกอบด้วย 12 บทด้วยกัน ได้แก่ การจัดการเชิงกลยุทธ์และการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ แบบจำลองในการดำเนินธุรกิจ การสร้างคุณค่าให้ธุรกิจ การจัดการสายโซ่อุปทานและบริหารลูกค้า กลยุทธ์ด้านการเงินกลยุทธ์ด้านการตลาด กลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธ์การขยายธุรกิจ เครื่องมือทางการบริหารสำหรับการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ หลักในการทำแผนธุรกิจ โดยรวบรวมและเรียบเรียงแนวคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ และเครื่องมือที่นำไปใช้ได้จริงในการพัฒนาธุรกิจ เหมาะสำหรับนักธุรกิจมือใหม่และนักศึกษาปริญญาตรีที่สนใจศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการบัณฑิต ในสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (สาขายอดนิยมในปัจจุบัน) คณะบริหารธุรกิจ ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจ
:: สารบัญ
บทที่ 1 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
บทที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
บทที่ 3 แบบจำลองในการดำเนินธุรกิจ
บทที่ 4 การสร้างคุณค่าให้ธุรกิจ
บทที่ 5 การจัดการสายโซ่อุปทานและการบริหารลูกค้า
บทที่ 6 กลยุทธ์ด้านการเงิน
บทที่ 7 กลยุทธ์ด้านการตลาด
บทที่ 8 กลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 9 กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทที่ 10 กลยุทธ์การขยายธุรกิจ
บทที่ 11 เครื่องมือทางการบริหารสำหรับการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ
บทที่ 12 หลักการในการทำแผนธุรกิจ