รูปภาพสินค้า รหัส9786160845743
9786160845743
นำเสนอความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ละธรรมชาติของพฤติกรรมในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมของมนุษย์ได้อย่างเหมาะสม
ผู้เขียนเติมศักดิ์ คทวณิช, ผศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 250.00 บาท
ราคาสุทธิ 250.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160845743
จำนวน: 332 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 256 x 15 มม.
น้ำหนัก: 580 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
พฤติกรรมของมนุษย์ เป็นเรื่องที่มีความลึกซึ้งสลับซับซ้อนเกินกว่าจะคาดคิด ที่สำคัญเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องเกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลา การศึกษาวิชาจิตวิทยาจะทำให้ผู้ศึกษาได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์และธรรมชาติของพฤติกรรมในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมของมนุษย์ได้อย่างเหมาะสม

หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชา "จิตวิทยาทั่วไป" ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชน โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและตำราทางจิตวิทยา ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิทั้งของไทยและของต่างประเทศได้เรียบเรียงขึ้น รวมทั้งจากประสบการณ์ที่ผู้เขียนได้ทำการสอนวิชานี้มานานหลายสิบปี และได้นำไปทดลองใช้กับนักศึกษาที่ผู้เขียนสอนอยู่หลายครั้งเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ถ่ายทอดเนื้อหาอย่างละเอียด อ่านง่าย พร้อมตัวอย่างและภาพประกอบที่ชัดเจนสวยงาม เพื่อให้ผู้ศึกษาได้เกิดความรู้และความเข้าใจในวิชานี้อย่างแท้จริง
:: สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยา
บทที่ 2 อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม
บทที่ 3 พัฒนาการของมนุษย์
บทที่ 4 พื้นฐานทางสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
บทที่ 5 การรับสัมผัสและการรับรู้
บทที่ 6 การจูงใจ
บทที่ 7 การเรียนรู้
บทที่ 8 เชาวน์ปัญญา
บทที่ 9 บุคลิกภาพ
บทที่ 10 สุขภาพจิต
บทที่ 11 การปรับตัว
บทที่ 12 พฤติกรรมทางสังคม