รูปภาพสินค้า รหัส9786160843350
9786160843350
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนเอกชัย รัตนโน

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 94.00 บาท
ราคาสุทธิ 94.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160843350
จำนวน: 227 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 256 x 25 มม.
น้ำหนัก: 435 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ (สอศ.) กลศาสตร์โครงสร้างเบื้องต้น รหัสวิชา 20121-2010 เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นตรงตามจุดประสงค์ รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาโยธา ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อหา 8 บทเรียนพร้อมแบบฝึกหัดและแบบทดสอบก่อน-หลังเรียนทุกบทเรียน อีกทั้งหนังสือเล่มนี้นอกจากจะใช้ประกอบการเรียนเเล้ว ยังสามารถเรียนรู้เป็นพื้นฐานเพื่อสอบเข้าในระดับปริญญาตรี ในเรื่องของกลศาสตร์วิศวกรรมได้อีกด้วย
:: สารบัญ
บทที่ 1 พื้นฐานฟิสิกส์-กลศาสตร์
บทที่ 2 เวกเตอร์และกฏการเคลื่อนที่
บทที่ 3 การดำเนินการต่อระบบแรง
บทที่ 4 สมดุลในระนาบ
บทที่ 5 ความเค้นและความเครียด
บทที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นเเละความเครียด
บทที่ 7 เซนทรอยด์และจุดศุนย์ถ่วง
บทที่ 8 โมเมนต์อินเนอร์เชีย