รูปภาพสินค้า รหัส9786160843329
9786160843329
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
ผู้เขียนโอฬาร บริสุทธิ์, กมล เรียงไธสง, ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 110.00 บาท
ราคาสุทธิ 110.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160843329
จำนวน: 312 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 256 x 30 มม.
น้ำหนัก: 555 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือวิชา (สอศ.) งานวัดละเอียดช่างยนต์ เล่มนี้ ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เนื้อหากล่าวถึงหลักการทำงานของเครื่องมือวัดละเอียดต่างๆ และลำดับขั้นการวัดขนาดชิ้นส่วนเครื่องยนต์ เพื่อทราบขนาดที่สึกหรอเปรียบเทียบกับขนาดที่กำหนดในคู่มือซ่อม รวมทั้งใบงานต่างๆ ซึ่งได้ออกแบบมาให้สะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูลและตัดสินใจในการซ่อมเครื่องยนต์ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ เหมาะสำหรับนักเรียนสาขาช่างยนต์ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป
:: สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานวัดละเอียดช่างยนต์
บทที่ 2 เวอร์เนียร์คาลิเปอร์
บทที่ 3 ไมโครมิเตอร์วัดนอก
บทที่ 4 ฟิลเลอร์เกจเกี่ยวกับวัดปั๊มน้ำมันเครื่อง
บทที่ 5 ไดอัลเกจ
บทที่ 6 การวัดขนาดกระบอกสูบ ลูกสูบ และแหวนลูกสูบ
บทที่ 7 การวัดขนาดเพลาลูกเบี้ยว
บทที่ 8 การวัดขนาดฝาสูบและวาล์ว
บทที่ 9 การวัดและปรับตั้งระยะห่างวาล์ว
บทที่ 10 การวัดขนาดเพลาข้อเหวี่ยง
บทที่ 11 การวัดขนาดดิสก์เบรกและดรัมเบรก