รูปภาพสินค้า รหัส9786160843305
9786160843305
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนสุชิรัตน์ แก้วรัตน์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 117.00 บาท
ราคาสุทธิ 117.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160843305
จำนวน: 344 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 256 x 30 มม.
น้ำหนัก: 605 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือวิชา (สอศ.) "การออกแบบสถาปัตยกรรม 1" เล่มนี้ ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เนื้อหาประกอบด้วย หลักการเเละเเนวทางการออกแบบบ้านพักอาศัยชั้นเดียวพื้นที่ไม่เกิน 150 ตารางเมตร ตามกระบวนการออกแบบทางสถาปัตยกรรม โดยนำหลักการออกแบบขององค์ประกอบ ประโยชน์ใช้สอย และขนาดของพื้นที่ใช้สอย ซึ่งคำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่ตั้งอาคาร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และโครงสร้างของอาคาร รวมทั้งการนำเสนอผลงานและการปฏิบัติงานออกแบบระยะสั้นมาใช้ได้ถูกต้องตามหลักการออกแบบ เหมาะสำหรับนักเรียนสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ตลอดจนผู้ที่สนใจ
:: สารบัญ
บทที่ 1 หลักการและแนวทางการออกแบบบ้านพักอาศัยชั้นเดียว
บทที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการออกแบบบ้านพักอาศัยชั้นเดียว
บทที่ 3 หลักการออกแบบห้องรับแขก
บทที่ 4 หลักการออกแบบห้องอาหาร
บทที่ 5 หลักการออกแบบห้องครัว
บทที่ 6 หลักการออกแบบห้องนอน
บทที่ 7 หลักการออกแบบห้องน้ำ
บทที่ 8 กระบวนการออกแบบทางสถาปัตยกรรม
บทที่ 9 สภาพแวดล้อมที่ตั้งอาคาร
บทที่ 10 การกำหนดรูปแบบโครงสร้างอาคาร
บทที่ 11 แบบร่างและผลงานการออกแบบ
บทที่ 12 การนำเสนอผลงานการออกแบบ
บรรณานุกรม