รูปภาพสินค้า รหัส9786160842964
9786160842964
ทุกขั้นตอนวิธีปฏิบัติการกับโครงสร้างข้อมูล จะมีตัวอย่างของการเขียนฟังก์ชันด้วยภาษาซี
ผู้เขียนอุหมาด หมัดอาด้ำ, ผศ.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 295.00 บาท
ราคาสุทธิ 295.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160842964
จำนวน: 352 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 171 x 240 x 16 มม.
น้ำหนัก: 540 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"โครงสร้างข้อมูลกับภาษา C/C++" เล่มนี้ มีจุดประสงค์หลักเพื่อต้องการให้ผู้สนใจได้ศึกษาโครงสร้างข้อมูลแบบต่าง ๆ วิธีปฏิบัติการกับข้อมูลที่ถูกเก็บอยู่ในโครงสร้างข้อมูลแบบต่าง ๆ และตัวอย่างการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาชี ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์กับการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานต่อไปได้อย่างเหมาะสม เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย โครงสร้างข้อมูลกับการพัฒนาโปรแกรม โครงสร้างข้อมูลแบบกลุ่ม โครงสร้างข้อมูลแบบลิสต์ สแตก และคิวโครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้ โครงสร้างข้อมูลแบบกราฟ เอวีแอลทรี เซต การเรียงลำดับข้อมูล และการค้นหาข้อมูล เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา ใช้ประกอบการเรียนในรายวิชาโครงสร้างข้อมูล ซึ่งเป็นรายวิชาแกนของหลักสูตรทางด้านคอมพิวเตอร์ของทุกสถาบันการศึกษา
:: สารบัญ
บทที่ 1 โครงสร้างข้อมูลกับการพัฒนาโปรแกรม
บทที่ 2 โครงสร้างข้อมูลแบบกลุ่ม
บทที่ 3 โครงสร้างข้อมูลแบบลิสต์
บทที่ 4 สแตกและคิว
บทที่ 5 โครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้ (Tree)
บทที่ 6 เอวีแอลทรีและเซต
บทที่ 7 โครงสร้างข้อมูลแบบกราฟ (Graph)
บทที่ 8 การเรียงลำดับข้อมูล
บทที่ 9 การค้นหาข้อมูล

- เฉลยคำถามท้ายบท