รูปภาพสินค้า รหัส9786160842582
9786160842582
นำระบบแมชีนวิชันมาใช้เพื่อตรวจสอบ วิเคราะห์ และการตัดสินใจอุปกรณ์ต่าง ๆ ในงานอุตสาหกรรม โดยอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานระบบ แบบ Simulation ซอฟต์แวร์ LabVIEW และซอฟต์แวร์ Vision Builder เพื่อแสดงผล
ผู้เขียนเดชฤทธิ์ มณีธรรม, รศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 275.00 บาท
ราคาสุทธิ 275.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160842582
จำนวน: 280 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 240 x 12 มม.
น้ำหนัก: 435 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ระบบแมชีนวิชัน (Machine Vision System) ได้เข้ามามีบทบาทในงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากขึ้น เนื่องจากสามารถนำระบบนี้มาใช้แทนการตรวจสอบสินค้าด้วยสายตาคน ซึ่งการตรวจสอบด้วยสายตาคนมีข้อจำกัดในเรื่องความเร็ว ความถูกต้อง และความแม่นยำ

หนังสือเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะนำระบบแมชีนวิชันมาใช้เพื่อตรวจสอบ วิเคราะห์ และการตัดสินใจอุปกรณ์ต่าง ๆ ในงานอุตสาหกรรม โดยอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานระบบ แบบ Simulation ซอฟต์แวร์ LabVIEW และซอฟต์แวร์ Vision Builder เพื่อแสดงผลอินพุตและเอาต์พุตพอร์ต การควบคุมการทำงานแบบ แอนาล็อก (Analog) การควบคุมการทำงานของสเต็ปปิ้งมอเตอร์ (Stepping Motor) และดีซีมอเตอร์ (DC Motor) การควบคุมการทำงานของ ซอฟต์แวร์ LabVIEW เพื่อควบคุมพีแอลซี (PLC) และจบด้วยการประยุกต์การใช้งานของ Vision Builder
:: สารบัญ
บทที่ 1 การเขียนซอฟต์แวร์ LabVIEW
บทที่ 2 การเขียนซอฟต์แวร์ Vision Builder
บทที่ 3 การเขียนซอฟต์แวร์ควบคุมผ่าน Input/Output Port
บทที่ 4 การเขียนซอฟต์แวร์ NI LabVIEW ควบคุมการทำงานของ PLC
บทที่ 5 การเขียนซอฟต์แวร์ NI LabVIEW ควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์
บทที่ 6 การประยุกต์การใช้ซอฟต์แวร์ NI LabVIEW ควบคุมระบบปิด
สรุป
คำถามท้ายบท
บรรณานุกรม