รูปภาพสินค้า รหัส9786160842384
9786160842384
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนอนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 165.00 บาท
ราคาสุทธิ 165.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160842384
จำนวน: 280 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 240 x 10 มม.
น้ำหนัก: 345 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ "หลักการตลาด รหัสวิชา 30200-1002" เรียบเรียงขึ้นตรงตามหลักสูตร คำอธิบายรายวิชาและสมรรถนะรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

เนื้อหาในตำราเล่มนี้อ้างอิงจากตำราต่างประเทศ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับหลักการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภคและกระบวนการตัดสินใจ การแบ่งส่วนตลาด ผลิตภัณฑ์และการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การกำหนดราคาและจัดจำหน่าย ช่องทางการตลาด การส่งเสริมตลาดและเทคโนโลยีทางการตลาด และจริยธรรมทางการตลาด อธิบายอย่างละเอียด เข้าใจง่าย เพื่อประโยชน์ต่อครู นักศึกษาและผู้ที่สนใจ
:: สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานการตลาด
บทที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด
บทที่ 3 พฤติกรรมผู้บริโภค และกระบวนการตัดสินใจ
บทที่ 4 การแบ่งส่วนการตลาด
บทที่ 5 ผลิตภัณฑ์และการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์
บทที่ 6 การกำหนดราคา และการจัดจำหน่าย
บทที่ 7 ช่องทางการตลาด การส่งเสริมตลาดและเทคโนโลยีทางการตลาด
บทที่ 8 จรรยาบรรณนักการตลาด