รูปภาพสินค้า รหัส9786160839070
9786160839070
เส้นทางสู่ความสำเร็จในการสร้างฐานข้อมูลกราฟ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ รวดเร็วในการแสดงผลด้วยการสอบถามข้อมูลที่ซับซ้อน และเหมาะสำหรับวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงลึก
ผู้เขียนวฤษาย์ ร่มสายหยุด, รศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 200.00 บาท
ราคาสุทธิ 200.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160839070
จำนวน: 208 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 172 x 240 x 10 มม.
น้ำหนัก: 370 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"นีโอโฟว์เจ : ฐานข้อมูลกราฟสำหรับการวิเคราะห์" เป็นการสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่ตามหลักการและทฤษฎีของกราฟ เพื่ออำนวยความสำดวกในการค้นหา จัดเก็บ และการเชื่อมต่อความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เพื่ออำนวยความสำดวกในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงลึก

หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับฐานข้อมูลกราฟบนนีโอโฟว์เจ การสร้างแบบจำลองฐานข้อมูลกราฟบนนีโอโฟว์เจ ภาษาCQL ด้วยคำสั่งรูปแบบต่างๆ ของ Cypher การนำเข้าข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และการนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ CSV, XML, JSON รวมถึงการประยุกต์วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ และระบบแนะนำจากระบบการทำงานจริงบนหลักการพื้นฐาน จากผลงานวิชาการและผลงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด พร้อมมีบทสรุปและแบบทดสอบท้ายบท เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายและมุ่งหวังให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์กับงานได้จริง
:: สารบัญ
บทที่ 1 ข้อมูลขนาดใหญ่และทฤษฎีกราฟ
บทที่ 2 ฐานข้อมูลโนเอสคิวแอล
บทที่ 3 Neo4j
บทที่ 4 ภาษา Cypher Query Language : CQL
บทที่ 5 การสร้างแบบจำลองฐานข้อมูลกราฟบน Neo4j
บทที่ 6 การนำข้อมูลเข้า Neo4j
บทที่ 7 นีโอโฟร์เจ : ฐานข้อมูลกราฟสำหรับการวิเคราะห์การสั่งซื้อสินค้า
บทที่ 8 นีโอโฟร์เจ : ฐานข้อมูลกราฟสำหรับการวิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์
บทที่ 9 นีโอโฟร์เจ : ฐานข้อมูลกราฟสำหรับการตรวจจับการฉ้อโกงเงินของธนาคาร