รูปภาพสินค้า รหัส9786160838226
9786160838226
เหมาะสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี และผู้สนใจทั่วไป
ผู้เขียนรชยา อินทนนท์, ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 220.00 บาท
ราคาสุทธิ 220.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160838226
จำนวน: 264 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 240 x 12 มม.
น้ำหนัก: 410 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 1 / 2563
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ "ธุรกิจระหว่างประเทศ" เล่มนี้ เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รายวิชาธุรกิจระหว่างเทศ สาขาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ และรายวิชา International Business สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ใช้ได้กับทุกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน เนื้อหาประกอบด้วย 10 บทเรียน ได้แก่ ธุรกิจระหว่างประเทศ เศรษฐกิจการเมืองของการค้าระหว่างประเทศ ความแตกต่างของวัฒนธรรม การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ การรวมเขตเศรษฐกิจของโลก ระบบการเงินระดับโลก กลยุทธ์ของธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดองค์กรของธุรกิจระหว่างประเทศ การส่งออก การนำเข้า และการแลกเปลี่ยนสินค้า รวมทั้งการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ นอกจากนี้ในแต่ละบทยังมีกรณีศึกษา และแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนความรู้ที่ได้จากการเรียนอีกด้วย
:: สารบัญ
บทที่ 1 ธุรกิจระหว่างประเทศ
บทที่ 2 เศรษฐกิจการเมืองของการค้าระหว่างประเทศ
บทที่ 3 ความแตกต่างของวัฒนธรรม
บทที่ 4 การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ
บทที่ 5 การรวมเขตเศรษฐกิจของโลก
บทที่ 6 ระบบการเงินระดับโลก
บทที่ 7 กลยุทธของธุรกิจระหว่างประเทศ
บทที่ 8 การจัดองค์กรของธุรกิจระหว่างประเทศ
บทที่ 9 การส่งออก การนำเข้า และการแลกเปลี่ยนสินค้า
บทที่ 10 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ