รูปภาพสินค้า รหัส9786160837809
9786160837809
การเขียนโปรแกรมด้วย Kotlin สำหรับ Android จากพื้นฐานจนถึงการใช้งานจริง การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ของ Android Studio ทั้งการออกแบบ เขียนโค้ด และทดสอบ พัฒนาแอปบนระบบ Android พร้อมตัวอย่างและเวิร์กช็อป
ผู้เขียนบัญชา ปะสีละเตสัง

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 380.00 บาท
ราคาสุทธิ 380.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160837809
จำนวน: 524 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 190 x 240 x 23 มม.
น้ำหนัก: 885 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 1 / 2563
:: เนื้อหาโดยสังเขป
Kotlin เป็นหนึ่งในภาษาที่ใช้พัฒนาแอปบนระบบ Android เช่นเดียวกับ Java แต่การเขียนโค้ดจะกระชับและเข้าใจง่ายกว่า รวมทั้งมีเทคนิคที่ช่วยลดความยุ่งยากในหลายรูปแบบ ดังนั้นเพื่อให้ผู้อ่านสามารถเรียนรู้ทั้งการเขียนโปรแกรม Kotlin และการพัฒนาแอปบน Android ไปพร้อม ๆ กัน ในหนังสือ "พัฒนา Mobile App บนระบบ Android ด้วย Kotlin" เล่มนี้ จึงได้รวบรวมเนื้อหาที่จำเป็นต้องรู้ทั้งหมดไว้อย่างครบถ้วน ซึ่งผู้อ่านสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงการประยุกต์ใช้งาน เพื่อพัฒนา Mobile App บนระบบ Android ด้วย Kotlin ตามต้องการ
:: สารบัญ
บทที่ 1 Kotlin Basic & Data Type
บทที่ 2 Operator & Control Flow
บทที่ 3 Array, String & Number
บทที่ 4 Function & Lambda
บทที่ 5 Null Safety & Exception
บทที่ 6 Class & Object
บทที่ 7 Inheritance & Interface
บทที่ 8 Generic & Collection
บทที่ 9 Android Studio
บทที่ 10 Basic App Development
ฯลฯ