รูปภาพสินค้า รหัส9786160837748
9786160837748
รวมข้อมูลสอบ ภาค ก. (ก.พ.) ความรู้ความสามารถทั่วไป ฉบับปรับปรุงใหม่ ตามแนว ก.พ.ปัจจุบัน
ผู้เขียนชูเกียรติ ตั้งคุณสมบัติ, ดร., นฤมิต คำวิเศษ, ส.ต.ต.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 320.00 บาท
ราคาสุทธิ 320.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160837748
จำนวน: 416 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 172 x 240 x 18 มม.
น้ำหนัก: 620 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: วิสดอมเวิลด์, สนพ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 1 / 2563
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ "กุญแจไขภาค ก. (ก.พ.) และหน่วยราชการอื่น ๆ" เล่มนี้ เป็นคู่มือเตรียมสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ซึ่งมีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบคือ ก.พ. โดยเนื้อหาในส่วนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) จะแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนแรก เป็นความสามารถในการคำนวณหรือคณิตศาสตร์ และความสามารถในการใช้เหตุผล ส่วนที่สอง เป็นการใช้ภาษาไทย และส่วนที่สาม วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ซึ่งผู้เขียนได้ค้นคว้า นำมารวบรวม และใส่ประสบการณ์ เทคนิคการทำโจทย์ต่าง ๆ ให้ง่าย ใช้เวลาน้อยที่สุด สอนหลักคิด และเทคนิคต่าง ๆ ที่สำคัญในแต่ละเรื่อง เมื่อผู้อ่านได้อ่านแล้ว ขอให้ไปฝึกทำโจทย์มาก ๆ เพื่อพิสูจน์ว่า หลักคิด วิธีคิด และเทคนิคที่ผู้เขียนได้เขียนไว้นั้นใช้ได้จริง
:: สารบัญ
ส่วนที่ 1 ความสามารถในการคำนวณ หรือคณิตศาสตร์ และความสามารถการใช้เหตุผล (วิชาความสามารถทั่วไป ภาค ก.)
1. ความสามารถในการใช้เหตุผล
2. คณิตศาสตร์ทั่วไป

ส่วนที่ 2 วิชาภาษาไทย
3. ภาษาไทย

ส่วนที่ 3 วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
4. จริยธรรมข้าราชการพลเรือน
5. การเป็นข้าราชการที่ดี
6. วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

- แนวข้อสอบ
- เฉลย
:: คำนิยม
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ชูเกียรติ ตั้งคุณสมบัติ ที่ได้เขียนหนังสือเล่มนี้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีเป้าหมายตั้งใจในการรับราชการ เนื่องจากการจะเข้าสู่ชีวิตข้าราชการนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องง่าย มีระเบียบขั้นตอน การสอบแข่งขันอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการสอบข้อเขียน ซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถมากพอสมควร และหนังสือ "กุญแจไขภาค ก. (ก.พ.) และหน่วยราชการอื่น ๆ" น่าจะเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อการทำความเข้าใจ นำเสนอวิธีคิด วิธีวิเคราะห์ โดยมีวิธีการนำเสนอที่อ่านง่าย เข้าใจง่าย สุดท้ายนี้ผมหวังว่า ดร.ชูเกียรติ จะนำเสนอผลงานที่ดีอีกต่อ ๆ ไป เพื่อประโยชน์ต่อผู้สนใจที่จะเบนเข็มชีวิตสู่ชีวิตข้าราชการและสังคมโดยรวม
-- ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ --
(ราชบัณฑิต)