รูปภาพสินค้า รหัส9786160837717
9786160837717
เรียบเรียงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง โดยยึดแนวทางตามหลักเกณฑ์การประมาณราคางานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ผู้เขียนกรุณาพร รัตนภูผา

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 113.00 บาท
ราคาสุทธิ 113.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160837717
จำนวน: 324 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 187 x 256 x 14 มม.
น้ำหนัก: 570 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ "ประมาณราคางานสถาปัตยกรรม (รหัสวิชา 20106-2005)" เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นตรงตามจุดประสงค์ราชวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ของสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยยึดแนวทางตามหลักเกณฑ์การประมาณราคางานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป เนื้อหาภายในเล่มแบ่งเป็น 9 บท ได้แก่ การหาพื้นที่และปริมาตร การประมาณราคางานพื้นผิว งานฝ้าเพดาน งานประตูและหน้าต่าง งานผนังและตกแต่งผิวผนัง งานสี งานไฟฟ้า งานสุขาภิบาล และบันทึกสรุปรายการประมาณราคา โดยเน้นตัวอย่างการคำนวณหาปริมาณวัสดุก่อสร้างของแต่ละหมวดงานที่หลากหลาย อีกทั้งยังมีแบบฝึกหัดแะแบบทดสอบท้ายบทเรียนทุกบท เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีทักษะในการปฏิบัติงาน
:: สารบัญ
บทที่ 1 การหาพื้นที่และปริมาตร
บทที่ 2 การประมาณราคางานพื้นผิว
บทที่ 3 การประมาณราคางานฝ้าเพดาน
บทที่ 4 การประมาณราคางานประตูและหน้าต่าง
บทที่ 5 การประมาณราคางานผนังและตกแต่งผิวผนัง
บทที่ 6 การประมาณราคางานสี
บทที่ 7 การประมาณราคางานไฟฟ้า
บทที่ 8 การประมาณราคางานสุขาภิบาล
บทที่ 9 บันทึกสรุปรายการประมาณราคา