รูปภาพสินค้า รหัส9786160837694
9786160837694
อธิบายถึงหลักการใช้โปรแกรมเขียนแบบด้วยโปรแกรม AutoCAD ในงานเขียนแบบโครงสร้างอาคาร มีเนื้อหาตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562
ผู้เขียนวีรยุทธ์ คเชนทร

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 136.00 บาท
ราคาสุทธิ 136.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160837694
จำนวน: 432 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 187 x 256 x 18 มม.
น้ำหนัก: 750 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ "เขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์" เล่มนี้ อธิบายถึงหลักการใช้โปรแกรมเขียนแบบด้วยโปรแกรม AutoCAD ในงานเขียนแบบโครงสร้างอาคาร มีเนื้อหาตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาทั้งหมดมี 12 บทเรียน ประกอบด้วย การใช้โปรแกรมเขียนแบบโครงสร้างเบื้องต้น คำสั่งช่วยในการเขียนแบบ คำสั่งแก้ไขและปรับแต่ง คำสั่งการเขียนตัวอักษร การกำหนดขนาด และการสร้างตาราง มาตรฐานการเขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ การเขียนแปลนรากฐาน การเขียนแปลนโครงสร้างเสา คานและพื้น การเขียนแปลนโครงสร้างหลังคา การเขียนแบบขยายรายละเอียดโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก การเขียนโครงถัก การเขียนสารบัญแบบและรายการประกอบแบบโครงสร้าง และการพิมพ์งานเขียนแบบ โดยมีสรุปการเรียนรู้ กิจกรรมเสริมทักษะ ใบประเมินผลการปฏิบัติงาน และแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
:: สารบัญ
บทที่ 1 การใช้โปรแกรมเขียนแบบโครงสร้างเบื้องต้น
บทที่ 2 คำสั่งช่วยในการเขียนแบบ
บทที่ 3 คำสั่งแก้ไขและปรับแต่ง
บทที่ 4 คำสั่งการเขียนตัวอักษร การกำหนดขนาด และการสร้างตาราง
บทที่ 5 มาตรฐานการเขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์
บทที่ 6 การเขียนแปลนรากฐาน
บทที่ 7 การเขียนแปลนโครงสร้างเสา คาน และพื้น
บทที่ 8 การเขียนแปลนโครงสร้างหลังคา
บทที่ 9 การเขียนแบบขยายรายละเอียดโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
บทที่ 10 การเขียนโครงถัก
บทที่ 11 การเขียนสารบัญแบบและรายการประกอบแบบโครงสร้าง
บทที่ 12 การพิมพ์งานเขียนแบบ