รูปภาพสินค้า รหัส9786160837670
9786160837670
เรียบเรียงขึ้นตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนมณฑา ลิมปิยประพันธ์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 74.00 บาท
ราคาสุทธิ 74.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160837670
จำนวน: 144 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 187 x 256 x 7 มม.
น้ำหนัก: 270 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ "หลักพืชกรรม (รหัสวิชา 20501-2001)" เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย ความสำคัญของพืชในด้านต่างๆ การจำแนกพืช ปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืช วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือทางพืชกรรม รวมถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษาพืช
:: สารบัญ
บทที่ 1 ความสำคัญของพืชในด้านต่างๆ
บทที่ 2 การจำแนกพืช
บทที่ 3 ปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืช
บทที่ 4 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือทางพืชกรรม
บทที่ 5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษาพืช