รูปภาพสินค้า รหัส9786160837656
9786160837656
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนประสานพงษ์ หาเรือนชีพ

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 141.00 บาท
ราคาสุทธิ 141.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160837656
จำนวน: 456 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 187 x 256 x 20 มม.
น้ำหนัก: 790 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ "งานเครื่องยนต์ดีเซล (สอศ.) (รหัสวิชา 20101-2002)" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาครอบคลุมในรื่องประวัติเครื่องยนต์ดีเชล หลักการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล โครงสร้างและชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ดีเซล ระบบเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ดีเชล ปั๊มฉีดเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ดีเชล ระบบควบคุมความเร็วของเครื่องยนต์ดีเซล ระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ดีเซล ระบบหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซล ระบบป้อนไอดีและขับไอเสียของเครื่องยนต์ดีเซล ระบบสตาร์ตเครื่องยนต์ดีเชล การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ดีเซล และการแก้ปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องยนต์ดีเซล

โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งในภาคทฤษฎี ใบงาน และใบตรวจสอบการปฏิบัติงาน มีเนื้อหาตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา งานเครื่องยนต์ดีเซล รหัสวิชา 20101-2002 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์
:: สารบัญ
บทที่ 1 ประวัติของเครื่องยนต์ดีเซล
บทที่ 2 หลักการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล
บทที่ 3 โครงสร้างและชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ดีเซล
บทที่ 4 ระบบเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ดีเซล
บทที่ 5 ปั๊มฉีดเชื้อเพลิงแบบสูบเรียง
บทที่ 6 ปั๊มฉีดเชื้อเพลิงแบบจานจ่าย
บทที่ 7 ระบบควบคุมความเร็วของเครื่องยนต์ดีเซล
บทที่ 8 ระบบหล่อลื่นของเครื่องยนต์ดีเซล
บทที่ 9 ระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ดีเซล
บทที่ 10 ระบบป้อนไอดีและขับไอเสีย
ฯลฯ