รูปภาพสินค้า รหัส9786160837649
9786160837649
เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนธวัชชัย เศวตปวิช

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 101.00 บาท
ราคาสุทธิ 101.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160837649
จำนวน: 272 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 187 x 256 x 12 มม.
น้ำหนัก: 490 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ "ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง (รหัสวิชา 20106-2113)" เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาทั้งหมด 16 บท ประกอบด้วย ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง กฎหมายความปลอดภัย ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย ความปลอดภัยที่เกี่ยวกับไฟฟ้า การป้องกันและระงับอัคคีภัย การปฐมพยาบาล การจัดอาชีวอนามัยในการทำงาน อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ความปลอดภัยเกี่ยวกับนั่งร้าน การใช้เครื่องมือ ไปจนถึงการเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด พร้อมแบบฝึกหัด แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และภาพประกอบเพื่อความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น
:: สารบัญ
บทที่ 1 ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
บทที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย
บทที่ 3 ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย
บทที่ 4 ความปลอดภัยที่เกี่ยวกับไฟฟ้า
บทที่ 5 การป้องกันและระงับอัคคีภัย
บทที่ 6 การปฐมพยาบาล
บทที่ 7 การจัดอาชีวอนามัยในการทำงาน
บทที่ 8 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
บทที่ 9 ความปลอดภัยเกี่ยวกับนั่งร้าน
บทที่ 10 การใช้เครื่องมือ
ฯลฯ