รูปภาพสินค้า รหัส9786160837441
9786160837441
เหมาะสำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ นิติศาสตร์ ใช้ได้กับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
ผู้เขียนสมคิด บางโม, รศ.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 250.00 บาท
ราคาสุทธิ 250.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160837441
จำนวน: 320 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 187 x 256 x 14 มม.
น้ำหนัก: 570 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ "การภาษีอากรธุรกิจ" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชาการภาษีอากรธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในหลักสูตรการบริหารธุรกิจและการจัดการระดับปริญญาตรี เนื้อหาภายในเล่ม ครอบคลุมภาษีที่เกี่ยวกับธุรกิจคือ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ การอุทธรณ์ภาษีและปัญหาภาษีอากร ท้ายบทมีกิจกรรมทบทวนเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝน ทดสอบความรู้ของตนเองและเตรียมตัวสอบ อธิบายเนื้อหาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง เหมาะสำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ นิติศาสตร์ ใช้ได้กับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
:: สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
บทที่ 2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
บทที่ 3 การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
บทที่ 4 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
บทที่ 5 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
บทที่ 6 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
บทที่ 7 อากรแสตมป์
บทที่ 8 การอุทธรณ์ภาษีและปัญหาภาษีอากร