รูปภาพสินค้า รหัส9786160837014
9786160837014
ปฏิบัติการ "รามสูร" โค่นอำนาจมืด 3 จชต.
ผู้เขียนภาณุมาศ ทักษณา

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 350.00 บาท
ราคาสุทธิ 350.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160837014
จำนวน: 512 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 208 x 30 มม.
น้ำหนัก: 500 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ทอปัด, สนพ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 1 / 2562
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้มีเค้าโครงมาจากสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เริ่มตั้งแต่การปล้นอาวุธปืนที่ค่ายปิเหล็ง อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส ซึ่งนำเสนอในรูปแบบนวนิยายที่เกิดจากจินตนาการของผู้เขียน และด้วยปูมหลังที่เป็นนายทหารหน่วยข่าวกรองและนักข่าวหนังสือพิมพ์ จึงให้จินตนาการนี้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด และจะช่วยจุดประกายความฝันของคนไทยที่มุ่งหวังจะเห็น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้กลับมามีความร่มเย็นสงบสุขดังเดิมอีกครั้ง รวมทั้งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และเกิดความร่วมมือร่วมใจกับแก้ไขได้อย่างเด็ดขาด
:: สารบัญ
1. มันเกิดขึ้นได้อย่างไร?
2. ปริศนาคาใจ
3. เขี้ยวเล็บรามสูร
4. ตำนาน "รามสูร"
5. กำเนิด "จารชน"
6. เซฟเฮาส์ "รามสูร"
7. เผชิญหน้านายกรัฐมนตรี
8. รามสูร "รู้ลึกรู้จริง"
9. รายอซีแย - รายอกีตอ
10. เมื่อสื่อรู้ เรื่องก็ไม่ลับ
ฯลฯ
:: คำนิยม
ผมเชื่อมั่นว่า "ดับฝันมายาวี" จะช่วยจุดประกายความฝันของคนไทยที่มุ่งหวังจะเห็น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้กลับมามีความร่มเย็นสงบสุขดั่งเดิมอีกครั้ง และผมยังหวังว่านวนิยายจากจินตนาการของคนไทยที่รักชาติ "ภาณุมาศ ทักษณ" เล่มนี้ จะเป็นจุดเริ่มตันในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับรัฐบาล ฝ่ายความมั่นคง สื่อมวลชน นักวิชาการ คนไทยทุกคน และทำให้ "เรา" สามารถร่วมมือร่วมใจกันแก้ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดน ภาคใต้ได้อย่างเด็ดขาดเสียที
-- เกษมสันต์ วีระกุล --
รามสูร 0315/18
ประธานกรรมการ บริษัท ชีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)