รูปภาพสินค้า รหัส9786160836895
9786160836895
การใช้งานลินุกซ์ ภาษาไพธอน ทฤษฎีของระบบฝังตัว และไฟไนต์สเตตแมซีน เหมาะสำหรับใช้เรียนรู้และอ้างอิงทั่วไป ครอบคลุมการใช้งาน Raspberry Pi ทั้งเวอร์ชัน 4 และ 3 อย่างละเอียด
ผู้เขียนทวีชัย อวยพรกชกร, ผศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 300.00 บาท
ราคาสุทธิ 300.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160836895
จำนวน: 392 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 240 x 17 มม.
น้ำหนัก: 585 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบสมองกลฝังตัวไว้ทั้งหมดในเล่มเดียว ทั้งหลักการทำงานของระบบฝังตัว การออกแบบ การเลือกใช้อุปกรณ์ อุปกรณ์ประกอบที่นิยมนำมาใช้ร่วมกับระบบฝังตัว ภาษาในการเขียนโปรแกรม ตัวอย่างโค้ดในการพัฒนา และตัวอย่างการลงมือพัฒนาบนอุปกรณ์จริง ซึ่งในเล่มนี้เลือกใช้อุปกรณ์ Raspberry Pi เวอร์ชัน 4 เป็นหลักในการเขียน โดยเขียนให้ครอบคลุม Raspberry Pi เวอร์ชัน 3 ด้วย จึงเหมาะสำหรับนักพัฒนาระบบที่จะสามารถนำระบบฝังตัวทั้งขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ไปพัฒนาได้โดยง่ายด้วยต้นทุนที่ไม่สูงมากนัก
:: สารบัญ
ส่วนที่ 1 การออกแบบระบบฝังตัว
- บทที่ 1 รู้จักระบบฝังตัว (Embedded Systems)
- บทที่ 2 หน่วยประมวลผลของระบบฝังตัว
- บทที่ 3 สถาปัตยกรรมของหน่วยความจำ
- บทที่ 4 อินพุตและเอาต์พุต (Inputs และ Outputs, I/O)
- บทที่ 5 อุปกรณ์เชื่อมต่อที่ใช้งานบ่อยกับระบบฝังตัว
- บทที่ 6 แนะนำการเลือกไมโครคอนโทรลเลอร์ สำหรับงานประยุกต์ขนาดเล็ก
- บทที่ 7 การออกแบบระบบฝังตัวด้วยไฟไนต์สเตตแมชีน

ส่วนที่ 2 การพัฒนาระบบฝังตัว
- บทที่ 8 รายละเอียดของ Raspberry Pi3, Pi4 และการเชื่อมต่อใช้งาน
- บทที่ 9 ระบบปฏิบัติการลินุกซ์ (Linux) และภาษาไพธอน (Python)
- บทที่ 10 การพัฒนาบน Raspberry Pi ด้วยภาษาไพธอน
- บทที่ 11 การเขียนโปรแกรมโดยอ้างอิงถึง State Machine
- บทที่ 12 การทดลองบน Raspberry Pi

เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท